W naborze do V edycji programu grantowego mPotęga zgłoszono 598 edukacyjnych projektów matematycznych. Szkoły, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki i uczelnie z całej Polski ubiegają się o granty w wysokości do 8 tys. zł. Zgłoszone inicjatywy oceni teraz kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli mFundacji, Fundacji Dobra Sieć  oraz niezależnych ekspertów. Ostateczne wyniki V edycji programu zostaną ogłoszone na stronie www.mpotega.pl do 29 czerwca 2018 r. 


„Bank odpowiedzialny społecznie”

Za nasz flagowy projekt, program grantowy mPotęga, zostaliśmy  wyróżnieni statuetką Złotego Bankiera w kategorii „Bank odpowiedzialny społecznie”.

Czym jest "mPotęga"?

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Liczymy, że pokazanie matematyki w kreatywny, atrakcyjny sposób będzie impulsem do wprowadzenia dzieci i młodzieży w przyjazny świat matematyki i logiki.

 • Programem grantowym obejmujemy dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjach.
 • Projekty powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki
 • Przyznajemy granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł

Dla kogo?

Nasze działania kierujemy w stronę nauczycieli, pasjonatów matematyki, pedagogów, animatorów – wszystkich tych, którzy chcą pokazać uczniom piękny świat matematyki i dowieść, że matematyka może być wyśmienitą przygodą.


O granty z ogólnopolskiego programu mPot
ęga mogą ubiegać się:

 

mBank

mBank

mBank

mBank

mBank mBank

szkoły
podstawowe

gimnazja

 

organizacje
pozarządowe

uczelnie
wyższe

biblioteki
publiczne

grupy
nieformalne

Co dofinasowujemy?

Dofinansowujemy projekty trwające od 2 do 4 miesięcy. Granty przyznajemy w dwóch kategoriach konkursowych:

 

I. Adresaci działań – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

W tej kategorii przyznajemy od 2 do 5 tys. zł na takie działania jak: 

 • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, ukazujących wszechobecność matematyki;
 • organizacja konkursów matematycznych;
 • stworzenie przez uczestników matematycznych aktywności (np. gier terenowych);
 • organizacja wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie matematyki;
 • stworzenie wspólnie z uczestnikami filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
 • prowadzenie wspólnie z uczestnikami blogów o tematyce matematycznej;
 • organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców.

Szczególnie cenione są projekty włączające rodziców w działania projektowe.

 

II. Adresaci działań – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

W tej kategorii można uzyskać od 5 do 8 tys. zł na takie działania jak:

 •  przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, ze matematyka jest wszechobecna i praktyczna, na przykład na temat zastosowania matematyki w dziedzinach pokrewnych itp.;
 • zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
 • stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
 • prowadzenie blogów o tematyce matematycznej.

Planowane działania projektowe muszą zakładać aktywny udział młodzieży – muszą być realizowane przez zespół projektowy, składający się z lidera (osoby pełnoletniej – np. nauczyciel) i minimum 3 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej lub klasy gimnazjalnej.