Struktury plików wymiany danych między mBankiem a systemami finansowo-księgowymi

Poniżej znajdują się aktualne struktury plików wymiany danych stosowanych przy imporcie i eksporcie danych pomiędzy systemami bankowości elektronicznej mBanku oraz systemami finansowo-księgowymi.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących plików wymiany danych prosimy o kontakt z Centrum klienta.