Doradztwo ekspertów mBanku w zakresie usług doradczych wspierających procesy decyzyjne.

Zakres oferowanych usług corporate finance

 •  

  analizy ekonomiczne i finansowe przedsiębiorstw

 •  

  wyceny biznesów/aktywów, spółek i akcji/udziałów w spółkach

 •  

  analizy korzyści i czynników podnoszących wartość (value drivers) biznesów i spółek

 •  

  fairness opinions, czyli niezależne opinie potwierdzające rzetelność warunków finansowych fuzji i przejęć na potrzeby transakcji na rynku publicznym

 •  

  biznes plany oraz strategie rozwoju

 •  

  finansowe i biznesowe due diligence, czyli analiza kondycji podmiotów na potrzeby finansowania, zbycia lub akwizycji

 •  

  analizy corporate finance w procesach IPO

 •  

  dokumenty informacyjne (plany połączeniowe, plany podziału, prospekty emisyjne, memoranda, prezentacje inwestorskie)

Korzyści

 •  

  możliwość przedstawienia instytucjom finansującym i podmiotom administracyjnym (bank, KNF, GPW) analiz i dokumentów wysokiej jakości, spełniających wymagania merytoryczne i formalne, stawiane podmiotom gospodarczym przez te instytucje

 •  

  korzystanie z pomocy doradcy na każdym z etapów realizacji przyjętej strategii

 •  

  uzyskanie obiektywnej i niezależnej wyceny przedsiębiorstwa, uwzględniającej specyfikę danej branży i perspektywy jej rozwoju, czy też strategicznego i obiektywnego spojrzenia na koncepcje rozwoju podmiotu

 •  

  realizacje strategii rozwojowych w oparciu o wiarygodne i rzetelne analizy oraz dokumenty

Corporate finance – dla kogo?

Usługa oferowana jest podmiotom, które:

 •  

  działają w dowolnych sektorach gospodarki

 •  

  funkcjonują samodzielnie lub w grupie kapitałowej

 •  

  są zainteresowane uzyskaniem rzetelnej i obiektywnej ekspertyzy

 •  

  chcą uzyskać profesjonalne dokumenty dla instytucji finansowych (np. biznes plany, modele finansowe, raporty due diligence)

Kontakt

mInvestment Banking S.A.

ul. Prosta 18 
00-850 Warszawa

 

Więcej na naszej stronie: https://mibsa.pl/