Bankowość inwestycyjna

Fuzje i przejęcia

Profesjonalne doradztwo M&A

więcej

Corporate Finance

Gwarancja rzetelnej i obiektywnej ekspertyzy

więcej

Pozyskiwanie finansowania

Aranżacja i strukturyzacja finansowania firmy

więcej

Emisje nieskarbowych papierów dłużnych

Atrakcyjne źródło pozyskania finansowania

więcej

Emisja akcji (IPO, SPO) i oferta publiczna obligacji zmiennych na akcje

Oraz obligacji zamiennych na akcje

więcej

Wezwania i skupy akcji

Wyższa stopa zwrotu, duża płynność i dywersyfikacja portfela

więcej