Bankowość inwestycyjna

 

Fuzje i przejęcia

Profesjonalne doradztwo M&A

 

Corporate Finance

Gwarancja rzetelnej i obiektywnej ekspertyzy

 

Pozyskiwanie finansowania

Aranżacja i strukturyzacja finansowania firmy

 

Emisje nieskarbowych papierów dłużnych

Atrakcyjne źródło pozyskania finansowania

 

Emisja akcji (IPO, SPO) i oferta publiczna obligacji zmiennych na akcje

Oraz obligacji zamiennych na akcje

 

Wezwania i skupy akcji

Wyższa stopa zwrotu, duża płynność i dywersyfikacja portfela