Bankowość inwestycyjna

 

Fuzje i przejęcia

Profesjonalne doradztwo M&A

więcej na temat Fuzje i przejęcia
 

Corporate Finance

Gwarancja rzetelnej i obiektywnej ekspertyzy

więcej na temat Corporate Finance
 

Pozyskiwanie finansowania

Aranżacja i strukturyzacja finansowania firmy

więcej na temat Pozyskiwanie finansowania
 

Emisje nieskarbowych papierów dłużnych

Atrakcyjne źródło pozyskania finansowania

więcej na temat Emisje nieskarbowych papierów dłużnych
 

Emisja akcji (IPO, SPO) i oferta publiczna obligacji zmiennych na akcje

Oraz obligacji zamiennych na akcje

więcej na temat Emisja akcji (IPO, SPO) i oferta publiczna obligacji zmiennych na akcje
 

Wezwania i skupy akcji

Wyższa stopa zwrotu, duża płynność i dywersyfikacja portfela

więcej na temat Wezwania i skupy akcji