Doradztwo ekspertów mBanku w procesie fuzji lub przejęcia firm (M&A) to podstawowy obszar bankowości inwestycyjnej. Usługa polega na wsparciu strategicznych decyzji klienta i kompleksowej obsłudze procesu, a w szczególności w organizacji i koordynowaniu projektu oraz przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej i analiz opłacalności transakcji.

Zakres oferowanych usług

 •  

  sprzedaż firm inwestorom strategicznym i/lub finansowym („SELL”)

 •  

  przejęcia firm w Polsce i za granicą („BUY”)

 •  

  fuzje (plany połączeniowe)

 •  

  podziały firm (plany podziału)

 •  

  fuzje i przejęcia firm notowanych na giełdzie

 •  

  doradztwo w procesach prywatyzacyjnych

Fuzje i przejęcia – Korzyści

Klientowi, który korzysta z usługi zapewniamy:

 •  

  pomoc odpowiedniego partnera przy przeprowadzaniu transakcji

 •  

  skuteczny proces badania celu - identyfikacja ryzyk i mocnych stron

 •  

  przygotowanie wiarygodnych projekcji finansowych i biznes planu

 •  

  badanie (due diligence) i obiektywna wycena spółki przed i po akwizycji, z możliwością analizy obustronnych korzyści

 •  

  uporządkowanie i ustrukturyzowanie procesu

 •  

  przeprowadzenie profesjonalnego procesu negocjacyjnego, którego celem ma być opłacalność transakcji i ograniczenie ryzyk

 •  

  sprawną koordynację prac innych doradców uczestniczących w transakcji

 •  

  wsparcie klienta w relacjach z interesariuszami w procesie oraz rynkami finansowymi

 •  

  wysokie umiejętności i wiedzę zespołu, w tym znajomość kluczowych sektorów gospodarki

 •  

  doświadczenie w realizacji złożonych transakcji na rynku publicznym, jak i niepublicznym

Fuzje i przejęcia – Dla kogo?

Usługa oferowana jest szczególnie podmiotom, które:

 •  

  dążą do wzrostu wartości biznesu poprzez transakcje kapitałowe (przejęcia, fuzje lub sprzedaż części firmy)

 •  

  poszukują partnerów kapitałowych (inwestorów) lub nowych opcji realizacji strategii rozwoju biznesu

 •  

  posiadają ograniczone możliwości rozwoju „organicznego” lub działają w konkurencyjnych sektorach, które wymagają konsolidacji

 •  

  zainteresowane są sprzedażą części lub całości biznesu i uzyskaniem najlepszej oferty

 •  

  planują ekspansję na rynki zagraniczne poprzez przejęcia firm o podobnym profilu działania

Kontakt

mCorporate Finance SA

ul. Senatorska 18 
00-082 Warszawa

 

Więcej na naszej stronie: www.mcf.pl