Usługa polega na emisji akcji, obligacji zamiennych na akcje oraz oferty sprzedaży akcji w formie ofert publicznych, wraz z wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW. Proces przygotowania oferty publicznej uwzględnia również: przygotowanie i wewnętrzną dyskusję dotyczącą wyceny spółki.

Korzyści dla spółki

 •  

  dostęp do nowych, znaczących źródeł finansowania

 •  

  efekt promocyjny - poprawa rozpoznawalności marki

 •  

  zwiększenie wiarygodności wśród kontrahentów, dostawców, klientów oraz instytucji finansowych

 •  

  poprawa struktury bilansu poprzez zwiększenie kapitałów własnych

 •  

  efektywność programów motywacyjnych opartych na płynnych akcjach

 •  

  możliwość finansowania fuzji i przejęć własnymi płynnymi akcjami

 •  

  przygotowanie raportów analitycznych, uzyskanie opinii analityków i doświadczonych inwestorów finansowych

Korzyści dla akcjonariuszy

 •  

  utrzymanie kontroli nad spółką (również posiadając mniejszościowy udział w akcjonariacie)

 •  

  uzyskanie rynkowej wyceny posiadanego pakietu akcji

 •  

  płynność posiadanych akcji

Oferty publiczne – dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do:

 •  

  spółek poszukujących finansowania poprzez emisję akcji lub obligacji zamiennych, o wartości co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych i ich zaoferowanie inwestorom giełdowym w ramach oferty publicznej

 •  

  akcjonariuszy rozważających zbycie części posiadanych pakietów akcji, poprzez ich zaoferowanie inwestorom giełdowym w ramach oferty publicznej

Kontakt

Departament Rynków Kapitałowych

Dom Maklerski mBanku S.A. - więcej