Wsparcie w wyborze i pozyskaniu najbardziej optymalnej formy finansowania.

 

Rozwój każdego biznesu uzależniony jest od dostępu do różnych źródeł kapitału. Mogą to być tradycyjne instrumenty dłużne (kredyty bankowe, pożyczki, obligacje), formy kapitałowe (emisja akcji na rynku publicznym, kapitał od funduszy private equity/venture capital) oraz instrumenty pośrednie (finansowanie mezzanine). Pozyskanie kapitału wiąże się z koniecznością określenia wartości podmiotu albo z koniecznością oceny wiarygodności kredytowej podmiotu lub sponsora projektu, a także ze strukturyzacją finansowania.

Korzyści

  • zapewnienie profesjonalnej analizy potrzeb finansowych projektu/firmy, wraz z doborem optymalnej struktury finansowania, maksymalizującej wartość podmiotu
  • przygotowanie rekomendacji dla projektu/firmy, co do użycia jednego lub więcej typów finansowania
  • uporządkowanie i kompleksowa strukturyzacja procesów (w tym procesów wystandaryzowanych, takich jak emisja publiczna akcji (IPO), emisja niepubliczna akcji na NewConnect), czy emisja obligacji
  • koordynacja kontaktów z wieloma instytucjami finansującymi/dostawcami kapitału w imieniu klienta
  • przygotowanie profesjonalnej dokumentacji oraz analiz finansowych, zgodnie z wymogami instytucji finansujących/dostawców kapitału
  • profesjonalny proces negocjacyjny, ukierunkowany na minimalizację kosztu finansowania i ryzyk dla klienta
  • wsparcie klienta w relacjach z instytucjami finansującymi/dostawcami kapitału

Dla kogo?

  • firmy potrzebujące finansowania na realizację strategii i długoterminowych planów rozwoju biznesu
  • firmy potrzebujące finansowania na realizację złożonych projektów inwestycyjnych, w tym na działalność akwizycyjną (M&A)
  • firmy poszukujące obok finansowania nowych współinwestorów, gwarantujących wsparcie w prowadzeniu biznesu (kompetencje, know-how, relacje) oraz pozytywny efekt PR

 

mCorporate Finance oferuje również szeroki wachlarz usług usprawniających funkcjonowanie i rozwój firm.

 

Kontakt

mCorporate Finance SA

ul. Senatorska 18 
00-082 Warszawa

 

Więcej na naszej stronie: www.mcf.pl