Co to jest?

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy pozwala finansować bieżącą działalność firmy, zarządzać należnościami oraz chronić, gdy odbiorca nie płaci. W tym faktoringu wykorzystujemy:

 •  

  umowę ubezpieczenia należności handlowych klienta lub

 •  

  polisę ubezpieczeniową mFaktoring

Jakie są cechy faktoringu w mFaktoring?

 •  

  finansowanie dopasujemy do poziomu sprzedaży firmy

 •  

  wypłacamy zaliczkę do 90 proc. kwoty faktury brutto

 •  

  nie ustanawiamy dodatkowych zabezpieczeń

 •  

  udostępniamy klientom serwis, w którym przesyłają faktury do finansowania, korzystają z bogatej bazy raportów i mają pełny dostęp do rozliczeń z odbiorcami i z mFaktoring

Co zyskujesz?

 •  

  poprawiasz płynność finansową firmy

 •  

  elastycznie finansujesz bieżącą działalność

 •  

  zwiększasz dyscyplinę płatniczą odbiorców

 •  

  możesz zaoferować odbiorcom konkurencyjne terminy płatności

 •  

  szybciej uregulujesz swoje zobowiązania, bo masz stabilny dopływ gotówki

 •  

  tzw. efekt bilansowy - możliwość wyksięgowania należności z bilansu, a tym samym poprawę wskaźników bilansowych.

Dla kogo?

Dla firm, które:

 •  

  sprzedają z odroczonym terminem płatności (standardowo do 120 dni)

 •  

  współpracują ze stałymi odbiorcami

 •  

  potrzebują sprawnego, bieżącego finasowania

 •  

  chcą wzmocnić bezpieczeństwo finansowe sprzedaży