Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy, to finansowanie bieżącej działalności firmy, zarządzanie należnościami oraz zabezpieczenie przed niewypłacalnością odbiorcy. W  ramach faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy, mFaktoring oferuje wiele rozwiązań indywidualnych.

 

Podstawowe rodzaje faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy:

 • w oparciu o umowę ubezpieczenia należności handlowych klienta

 • w oparciu o polisę ubezpieczeniową mFaktoring

 • poziom finansowania firmy dopasowany do poziomu sprzedaży

 • wypłata zaliczki w wysokości do 90 proc. kwoty faktury brutto

 • finansowania bez dodatkowych zabezpieczeń

 • mało formalności, sprawna i przyjazna obsługa

 • internetowy system komunikacji: przesyłanie zestawień faktur, raportowanie sald wierzytelności, stanów kont rozliczeniowych odbiorców, przesyłanie bieżących informacji i raportów

Korzyści

 •  

  poprawę płynności finansowej firmy

 •  

  elastyczne finansowanie bieżącej działalności

 •  

  poprawę dyscypliny płatniczej odbiorców

 •  

  możliwość zaoferowania odbiorcom konkurencyjnych terminów płatności

 •  

  możliwość szybszego regulowania swoich zobowiązań dzięki stabilnemu dostępowi do gotówki

Dla kogo?

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy to usługa dla firm, które:

 •  

  prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności (standardowo do 120 dni)

 •  

  stale współpracują z wybraną grupą odbiorców

 •  

  potrzebują sprawnego, bieżącego finasowania

 •  

  oczekują wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego sprzedaży

Najczęściej zadawane pytania