Faktoring

 

Faktoring z regresem

Jak finansować faktury z odrocznym terminem płatności?

więcej na temat Faktoring z regresem
 

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy

Jak sobie pomóc, gdy kontrahent nie płaci w terminie?

więcej na temat Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy
 

Gwarancja importowa

Jak importer może wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych?

więcej na temat Gwarancja importowa
 

Zarządzanie wierzytelnościami

Gdy kontrahent jest dobrym płatnikiem ale nie zgadza się na cesję wierzytelności

więcej na temat Zarządzanie wierzytelnościami

Masz pytania?