Faktoring

 

Faktoring z regresem

Jak finansować faktury z odroczonym terminem płatności?

 

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy

Jak sobie pomóc, gdy kontrahent nie płaci w terminie?

 

Zarządzanie wierzytelnościami

Gdy kontrahent jest dobrym płatnikiem ale nie zgadza się na cesję wierzytelności

Masz pytania?

 

mFaktoring