Faktoring z regresem to finansowanie bieżącej działalności firm oraz zarządzanie należnościami. W ramach faktoringu z regresem mFaktoring oferuje wiele rozwiązań indywidualnych.

 

 • faktoring krajowy - finansowanie należności powstałych w obrocie krajowym

 • faktoring eksportowy – finansowanie należności powstałych w obrocie zagranicznym, w tym faktoring eksportowy oparty o współpracę w ramach Factors Chain International

 • poziom finansowania dopasowany do poziomu sprzedaży
 • wypłata zaliczki w wysokości do 90 proc. kwoty faktury brutto
 • finansowania bez dodatkowych zabezpieczeń
 • mało formalności, sprawna i przyjazna obsługa
 • internetowy system komunikacji: przesyłanie zestawień faktur, raportowanie sald wierzytelności, stanów kont rozliczeniowych odbiorców, przesyłanie bieżących informacji i raportów

Korzyści

 •  

  poprawę płynności finansowej firmy

 •  

  elastyczne finansowanie bieżącej działalności

 •  

  poprawę dyscypliny płatniczej odbiorców

 •  

  możliwość zaoferowania odbiorcom konkurencyjnych terminów płatności

 •  

  możliwość szybszego regulowania swoich zobowiązań dzięki stabilnemu dostępowi do gotówki

Dla kogo?

Faktoring z regresem to usługa dla firm, które:

 •  

  prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności (standardowo do 120 dni)

 •  

  stale współpracują z wybraną grupą odbiorców

 •  

  potrzebują sprawnego, bieżącego finasowania

Najczęściej zadawane pytania