Jest to usługa obejmująca monitorowanie i rozliczanie płatności odbiorców, monitowanie oraz miękką windykację.

 

 •  

  outsourcing zarządzania wierzytelnościami

 •  

  poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców

 •  

  dodatkowy system raportowania rozliczeń z odbiorcami

Usługa Zarządzania wierzytelnościami może być uzupełniona o opcję finansowania

 •  

  finansowanie dopasowane do poziomu zarządzanych wierzytelności

 •  

  brak wymogu powiadomienia odbiorców o cesji wierzytelności

 •  

  brak dodatkowych zabezpieczeń

 •  

  poprawa płynności firmy

 •  

  możliwość terminowego regulowania zobowiązań dzięki szybkiemu dostępowi do gotówki

Dla kogo?

Zarządzanie wierzytelnościami to usługa dla klientów, którzy:

 •  

  wystawiają dużą liczbę faktur lub współpracują z wieloma odbiorcami

 •  

  prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności (standardowo do 120 dni)

 •  

  współpracują ze stałą grupą odbiorców

 •  

  potrzebują szybkiego i elastycznego finasowania działalności bieżącej