Jak to działa?

Nabywamy wierzytelność beneficjenta akredytywy, gdy sprawdzimy, że złożone przez niego dokumenty są zgodne z warunkami akredytywy. Wypłacamy beneficjentowi należność przed terminem płatności określonym w akredytywie. Potrącamy naszą prowizję i odsetki dyskontowe za okres finasowania.

 

Aby zrealizować takie dyskonto bank otwierający musi mieć u nas wolne saldo limitu na operacje dokumentowe i gwarancje.

 
Co zyskujesz?

  • poprawiasz płynność i wyniki finansowe, bo zamienisz należności terminowe na gotówkę
  • nie wystąpimy o zwrot wypłaconej należności, bo stosujemy klauzulę bezregresową
  • nie obciążasz portfela kredytowego
  • unikasz ryzyka niewypłacalności banku, który otworzył akredytywę lub akceptował weksel

Dla kogo?

Dla polskich eksporterów, którzy szukają alternatywnych źródeł finansowania.