Finansowanie transakcji handlowych

Elektroniczne dyskonto wierzytelności

Szybki i prosty sposób zlecania dyskonta wierzytelności

Kredyt na prefinasowanie kontraktu

Pozwala na pozyskanie finansowania na trudne i złożone projekty

Kredyt odnawialny na wykup faktur

Możliwość zamiany na gotówkę należności handlowych firmy przed terminem ich zapadalności

Dyskonto wierzytelności handlowych

Zabezpiecz płynność finansową firmy bez czekania na należności za faktury

Kredyt na zapłatę zobowiązań

Udzielamy kredytu celowego na zapłatę zobowiązań.

Finansowanie dostawców

Dostarczenie kapitału obrotowego kluczowym dostawcom klienta mBanku

Finansowanie dystrybutorów

Program stworzony w celu dostarczenia kapitału obrotowego kluczowym dystrybutorom (odbiorcom) klienta mBanku

Dyskonto akredytywy obcej

Nabywamy wierzytelność, która przysługuje  beneficjentowi, przed terminem jej płatności

Forfaiting

Dogodny zamiennik kredytu na finansowanie dostaw eksportowych

Dyskonto weksli

Szybka zamiana na gotówkę odroczonych należności handlowych udokumentowanych wekslami