Finansowanie transakcji handlowych

 

Elektroniczne dyskonto wierzytelności

Szybki i prosty sposób zlecania dyskonta wierzytelności

więcej na temat Elektroniczne dyskonto wierzytelności
 

Kredyt na prefinasowanie kontraktu

Pozwala na pozyskanie finansowania na trudne i złożone projekty

więcej na temat Kredyt na prefinasowanie kontraktu
 

Kredyt odnawialny na wykup faktur

Możliwość zamiany na gotówkę należności handlowych firmy przed terminem ich zapadalności

więcej na temat Kredyt odnawialny na wykup faktur
 

Dyskonto wierzytelności handlowych

Zabezpiecz płynność finansową firmy bez czekania na należności za faktury

więcej na temat Dyskonto wierzytelności handlowych
 

Kredyt na zapłatę zobowiązań

Udzielamy kredytu celowego na zapłatę zobowiązań.

więcej na temat Kredyt na zapłatę zobowiązań
 

Finansowanie dostawców

Dostarczenie kapitału obrotowego kluczowym dostawcom klienta mBanku

więcej na temat Finansowanie dostawców
 

Finansowanie dystrybutorów

Program stworzony w celu dostarczenia kapitału obrotowego kluczowym dystrybutorom (odbiorcom) klienta mBanku

więcej na temat Finansowanie dystrybutorów
 

Dyskonto akredytywy obcej

Nabywamy wierzytelność, która przysługuje  beneficjentowi, przed terminem jej płatności

więcej na temat Dyskonto akredytywy obcej
 

Forfaiting

Dogodny zamiennik kredytu na finansowanie dostaw eksportowych

więcej na temat Forfaiting
 

Dyskonto weksli

Szybka zamiana na gotówkę odroczonych należności handlowych udokumentowanych wekslami

więcej na temat Dyskonto weksli