•  

  dyskonto wierzytelności handlowych to produkt, w ramach którego mBank nabywa wierzytelności przysługujące klientowi – sprzedającemu, od jego odbiorcy – dłużnika

 •  

  firma - jako sprzedający - otrzyma od mBanku należność za wystawione przez siebie faktury, pomniejszoną o koszty (odsetki dyskontowe oraz prowizję) przed terminem płatności

 •  

  w ramach umowy z bankiem obsługiwane są faktury w złotych, euro, dolarach amerykańskich czy funtach brytyjskich

Korzyści

Firma jest w lepszej kondycji finansowej

 •  zwiększa się płynność i wskaźniki finansowe firmy
 •  wzrasta sprzedaż i obroty dzięki wcześniejszym wpływom należności
 •  spada zapotrzebowanie na kredyt na działalność firmy

Łatwiej przewidzieć efekty pracy i dalszy rozwój firmy

 •  maleje ryzyko nieterminowej płatności lub braku płatności
 •  maleje ryzyko kursowe przy należnościach eksportowych
 • rośnie pozycja firmy w relacjach z kontrahentami
 • poprawia się dyscyplina płatnicza dłużników poprzez zmianę wierzyciela na bank
 • firma może udzielać dłuższych terminów płatności

Rodzaje wierzytelności handlowych

mBank oferuje 2 warianty produktu na podstawie analizy kondycji finansowej sprzedającego (firmy) lub jej dłużnika:

 •  
  dyskonto wierzytelności handlowych bez regresu do sprzedającego– ocenie kredytowej podlega odbiorca - dłużnik
 •  
  dyskonto wierzytelności handlowych z regresem do sprzedającego – ocenie kredytowej podlega sprzedający

Sprzedający zobowiązany jest powiadomić dłużnika o cesji wierzytelności na mBank.

Dla kogo?

mBank oferuje dyskonto wierzytelności handlowych przedsiębiorcom, którzy:

 •  
  wystawiają faktury z długimi terminami płatności
 •  
  chcą otrzymać należność za towar lub usługę szybciej niż określa to termin płatności faktury
 •  
  chcą reinwestować uwolnione środki w kolejne przedsięwzięcia
 •  

  nie wymagamy posiadania rachunku firmowego w mBanku!