Warunki kredytu każdorazowo dostosowane do potrzeb klienta i indywidualnych warunków umowy.

Kredyt udzielany w złotych, euro i dolarach amerykańskich. Cechy kredytu na prefinansowanie kontraktu:

 •  

  okres kredytowania (12 miesięcy z możliwością wydłużenia do 36 miesięcy)

 •  

  udostępnienie kredytu (w formie ciągnień oznaczających realizacje przez bank przedłożonych zleceń płatniczych kredytobiorcy wraz z dokumentami - kopie faktur, zamówień itp.)

 •  

  spłata kredytu (będzie następować w ratach w zależności od terminów spływu płatności w ramach finansowanego kontraktu oraz stopnia ryzyka kredytowego)

 •  

  zabezpieczenie kredytu (cesja należności z finansowanego kontraktu oraz inne standardowe, akceptowane przez bank - hipoteka, zastaw, przewłaszczenie , gwarancja itd)

Korzyści

 •  

  powiązanie spłaty kredytu ze spływem należności umownych

 •  

  monitorowanie należności kontraktowych przez bank

 •  

  kredyt „samofinansujący się” - finansowany kontrakt jest jednocześnie głównym zabezpieczeniem i źródłem spłaty

 •  

  kredyt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta

 •  

  poprawa marży realizowanej na finansowanym kontrakcie

 •  

  możliwość negocjowania z dostawcami - umów, zamówień na korzystnych warunkach (skonto)  

Dla kogo?

Kredyt udzielany jest firmie, która posiada bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową. Ocenie podlega także finansowane przedsięwzięcie.

Produkty powiązane

na temat Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Udzielany jest podmiotom gospodarczym w złotych lub walutach obcych na powiększenie środków obrotowych firmy.
na temat Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony jest na uzupełniające finansowanie nakładów inwestycyjnych tj. zakupu linii technologicznych, maszyn i urządzeń, know-how itp., oraz na finansowanie nieruchomości na własne potrzeby kredytobiorcy, a także na wyposażenie w początkowy kapitał obrotowy.