Warunki kredytu każdorazowo dostosowane do potrzeb klienta i indywidualnych warunków umowy.

Kredyt udzielany w złotych, euro i dolarach amerykańskich. Cechy kredytu na prefinansowanie kontraktu:

 •  
  okres kredytowania (12 miesięcy z możliwością wydłużenia do 36 miesięcy)
 •  
  udostępnienie kredytu (w formie ciągnień oznaczających realizacje przez bank przedłożonych zleceń płatniczych kredytobiorcy wraz z dokumentami - kopie faktur, zamówień itp.)
 •  
  spłata kredytu (będzie następować w ratach w zależności od terminów spływu płatności w ramach finansowanego kontraktu oraz stopnia ryzyka kredytowego)
 •  
  zabezpieczenie kredytu (cesja należności z finansowanego kontraktu oraz inne standardowe, akceptowane przez bank - hipoteka, zastaw, przewłaszczenie , gwarancja itd)

Korzyści

 •  
  powiązanie spłaty kredytu ze spływem należności umownych
 •  
  monitorowanie należności kontraktowych przez bank
 •  
  kredyt „samofinansujący się” - finansowany kontrakt jest jednocześnie głównym zabezpieczeniem i źródłem spłaty
 •  
  kredyt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta
 •  
  poprawa marży realizowanej na finansowanym kontrakcie
 •  
  możliwość negocjowania z dostawcami - umów, zamówień na korzystnych warunkach (skonto)  

Dla kogo?

Kredyt udzielany jest firmie, która posiada bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową. Ocenie podlega także finansowane przedsięwzięcie.

Produkty powiązane

Kredyt obrotowy

Udzielany jest podmiotom gospodarczym w złotych lub walutach obcych na powiększenie środków obrotowych firmy.

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony jest na uzupełniające finansowanie nakładów inwestycyjnych tj. zakupu linii technologicznych, maszyn i urządzeń, know-how itp., oraz na finansowanie nieruchomości na własne potrzeby kredytobiorcy, a także na wyposażenie w początkowy kapitał obrotowy.