Chcesz skutecznie i wiarygodnie zabezpieczyć transakcje z kontrahentami lub zwiększyć swoją wiarygodność jako partner handlowy? Nasi eksperci chętnie Ci pomogą.

 

Jako bank w gwarancji zobowiązujemy się zapłacić jej beneficjentowi określoną kwotę, gdyby zleceniodawca gwarancji nie dotrzymał warunków umowy.
Gwarancja bankowa podnosi bezpieczeństwo transakcji, wzmacnia wiarygodność firmy, pozwala spełnić wymogi ustawowe.

 •  

  gwarancje mBanku powszechnie akceptują krajowi i zagraniczni partnerzy naszych klientów oraz inne banki
  (krajowe i zagraniczne)

 •  

  mBank od lat jest w wykazie gwarantów, których akceptują polskie organy celne i podatkowe oraz instytucje i agendy rządowe

Korzyści

Jako nasz klient - zleceniodawca gwarancji:

 •  

  zwiększasz swoją szansę na wygraną w przetargu lub korzystne kontrakty (w wielu przypadkach prawo wymusza zabezpieczenie gwarancją bankową)

 •  

  wzmacniasz swoją wiarygodność na rynku

 •  

  możesz wykorzystać gwarancję jako atut, aby np. wynegocjować dłuższy termin płatności

 •  

  poprawiasz swoją płynność finansową (nie musisz wpłacać kontrahentowi kaucji czy depozytu)

 •  

  wzmacniasz swoją zdolność kredytową (dzięki wiarygodności mBanku jako gwaranta)

 •  

  możesz liczyć na wsparcie naszych ekspertów

Korzyści dla beneficjentów

Jeśli jesteś beneficjentem transakcji:

 •  

  nasza gwarancja chroni Cię, gdy Twój kontrahent narusza warunki umowy

 •  

  szybko, sprawnie i bez kosztów wyegzekwujesz należność (niezależnie od sytuacji finansowej kontrahenta)

 •  

  łatwiej pozyskasz finansowanie – możesz np. zdyskontować należność zabezpieczoną gwarancją

Komu polecamy?

Gwarancję bankową polecamy przedsiębiorstwom i instytucjom, które potrzebują niezawodnego, wiarygodnego zabezpieczenia wzajemnych zobowiązań. Gwarancja może zabezpieczyć m.in.:

 •  

  zobowiązania do realizacji dostaw lub usług,

 •  

  kontraktowe zobowiązania płatnicze

 •  

  zobowiązania, które wynikają z ustawy o zamówieniach publicznych

 •  

  zobowiązania celne i podatkowe.

Jak i kiedy udzielamy gwarancji?

Zlecenie gwarancji najwygodniej złożysz w mBankCompanyNet, czyli naszym systemie bankowości internetowej. Możesz to zrobić także na piśmie.


Udzielamy gwarancji, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność do terminowej spłaty zobowiązań finansowych w całym okresie okresu ważności gwarancji.