Co to jest?

Umbrella wieloproduktowa to rozwiązanie dzięki któremu firmy powiązane otrzymują dostęp do wspólnego limitu kredytowego. Mogą go wykorzystać w postaci różnych form finansowania, ale także zabezpieczać i rozliczać nim transakcje handlowe w różnych walutach.

Dla poszczególnych podmiotów w grupie lub wybranych produktów kredytowych można w ramach wspólnego limitu wyznaczać osobne sublimity.

 
Co zyskujesz?

  • minimum formalności – jedna umowa dla wszystkich produktów kredytowych
  • wspólna analiza kredytowa, brak konieczności ustanowienia odrębnych zabezpieczeń
  • możliwość korzystania z produktów kredytowych do wysokości limitów/sublimitów i ustalonego terminu spłaty
  • możliwość korzystania z gwarancji, akredytyw i dyskonta weksli których ważność przekracza termin ważności limitu

 
Jakie formy produktu?

  • kredyt w rachunku bieżącym – saldo ujemne na rachunku bieżącym
  • kredyt obrotowy – ciągnienia terminowe
  • gwarancje
  • akredytywy
  • dyskonta weksli

 
Warunki udostępnienia produktu

Każde udostępnienie Umbrelli wieloproduktowej dopasowujemy do klienta.

Grupę powiązaną stanowią np. dwa lub więcej podmiotów. Jeden z nich bezpośrednio lub pośrednio wpływa na inne podmioty czy osoby z nimi związane. Ponieważ są zależni od siebie, problemy finansowe jednego z nich mogą przenosić się na kolejnego.

Zanim zdecydujemy o finansowaniu, analizujemy sytuację ekonomiczno-finansową klientów i powiązania w grupie podmiotów.