Co to jest?

Umbrella wieloproduktowa to rozwiązanie dzięki któremu firmy powiązane otrzymują dostęp do wspólnego limitu kredytowego. Mogą go wykorzystać w postaci różnych form finansowania, ale także zabezpieczać i rozliczać nim transakcje handlowe w różnych walutach.

Dla poszczególnych podmiotów w grupie lub wybranych produktów kredytowych można w ramach wspólnego limitu wyznaczać osobne sublimity.

Co zyskujesz?

 •  

  minimum formalności – jedna umowa dla wszystkich produktów kredytowych

 •  

  wspólna analiza kredytowa, brak konieczności ustanowienia odrębnych zabezpieczeń

 •  

  możliwość korzystania z produktów kredytowych do wysokości limitów/sublimitów i ustalonego terminu spłaty

 •  

  możliwość korzystania z gwarancji, akredytyw i dyskonta weksli których ważność przekracza termin ważności limitu

Jakie formy produktu?

 •  

  kredyt w rachunku bieżącym – saldo ujemne na rachunku bieżącym

 •  

  kredyt obrotowy – ciągnienia terminowe

 •  

  gwarancje

 •  

  akredytywy

 •  

  dyskonta weksli

Warunki udostępnienia produktu

Każde udostępnienie Umbrelli wieloproduktowej dopasowujemy do klienta. Grupę powiązaną stanowią np. dwa lub więcej podmiotów. Jeden z nich bezpośrednio lub pośrednio wpływa na inne podmioty czy osoby z nimi związane. Ponieważ są zależni od siebie, problemy finansowe jednego z nich mogą przenosić się na kolejnego. Zanim zdecydujemy o finansowaniu, analizujemy sytuację ekonomiczno-finansową klientów i powiązania w grupie podmiotów.

Powiązania w ramach grupy podmiotów są jednym z elementów analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów przed podjęciem decyzji o udzieleniu finansowania.