Finansowanie grup podmiotów powiązanych

 

Kredyt w rachunku bieżącym Umbrella facility

Łatwy dostęp do finansowania dla podmiotów powiązanych

 

Umbrella wieloproduktowa

Jedna umowa – wiele form finansowania dla podmiotów w grupie podmiotów powiązanych