Kredyt obrotowy jest udostępniany w polskiej walucie oraz w walutach obcych przedsiębiorstwom, posiadającym bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową. Jest przeznaczany na sfinansowanie bieżących potrzeb klienta, związanych z prowadzoną przez niego działalnością.

 •  

  warunki kredytowania dopasowywane są do zapotrzebowania firmy na kapitał obrotowy oraz do specyfiki działalności kredytobiorcy

 •  

  wysokość kredytu obrotowego jest ustalana w zależności od okresowego zapotrzebowania na kapitał obrotowy

 •  

  okres kredytowania do 36 m-cy, może być elastycznie dostosowywany do potrzeb klienta

 •  

  spłaty kredytu obrotowego mogą być dokonywane w ratach. Terminy dostosowane są do długości cyklu produkcyjnego oraz czasu niezbędnego do realizacji finansowanego przedsięwzięcia

 •  

  szeroki wachlarz akceptowanych przez bank zabezpieczeń, w tym gwarancje de minimis

Kredyt obrotowy dla MSP i korporacji - korzyści

 •  

  możliwość powiększenia kapitału obrotowego firmy

 •  

  wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej firmy  

Produkty powiązane

na temat Finansowanie dla MSP

Finansowanie dla MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z kredytu obrotowego w uproszczonej procedurze. Środki z kredytu obrotowego udzielonego w ramach finansowania dla MSP, przekazywane są w całości na rachunek bieżący klienta.