Zasady rozliczenia subwencji – MŚP

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu, jeśli spełnisz łącznie warunki:

 • do 31 grudnia 2021 r. będziesz nieprzerwanie prowadzić działalność gospodarczą,
 • rozliczysz nadwyżkę otrzymanej subwencji.

 

Aby rozliczyć subwencję:

 • w formularzu oświadczenia wypełnij dane do wyliczenia kwoty umorzenia (podaj rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.) – system przeliczy te dane,
 • sprawdź, czy wystąpiła nadwyżka między:
  • wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów oraz
  • subwencją, którą dostałbyś w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów,

jeśli wystąpi nadwyżka, musisz ją zwrócić do 30 czerwca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia,

 • załącz do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego Twojej firmy (w zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR). Przygotuj oddzielnie plik za listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

ważne

 • kwota, którą wskażesz w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR
 • jeśli częściowo spłacisz subwencję, w oświadczeniu podaj kwotę pomniejszoną o te spłaty

 

 

Zasady rozliczenia subwencji – mikrofirmy

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu, jeśli łącznie spełnisz warunki:

 • do 31 grudnia 2021 r. będziesz nieprzerwanie prowadzić działalność gospodarczą,
 • utrzymasz średnie zatrudnienie w 2021 r. na takim poziomie jak w okresie objętym subwencją.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie w ZUS, nie musisz załączać do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Jeśli chcesz zwrócić subwencje wcześniej (przed decyzją PFR), możesz to zrobić na rachunek podany w oświadczeniu o rozliczeniu. Spłaty pomniejszają saldo subwencji, która podlega umorzeniu.

 

Wymagane oświadczenia i inne informacje

Jeśli nie wpisałeś wcześniej beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zrób to teraz i potwierdź we wniosku. 
PKD, które wpiszesz w formularzu oświadczenia ma charakter informacyjny. Podaj wiodące PKD – nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, od których zależał udział w programie.
 

Nota prawna

To nie jest oferta. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie dotyczy produktów i usług mBanku S.A.

Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.

mBank S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są kompletne.