Rozliczenie i umorzenie subwencji dla mikrofirm i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

  • jeśli otrzymałeś u nas subwencję, rozliczasz ją w mBank CompanyNet
  • subwencję będziesz spłacać na inny rachunek niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0
  • formularz oświadczenia nie będzie zawierać wstępnej propozycji rozliczenia

 

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach:

I etap małe i średnie firmy (MŚP) składają oświadczenie o rozliczeniu od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.

II etapmikrofirmy składają oświadczenie o rozliczeniu od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r.


ważne

  • formularz oświadczenia udostępnimy w mBank CompanyNet
  • po upływie wyznaczonych terminów formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji – niemożliwe

 

III etap – w lipcu 2022 r. PFR wyda jedną z trzech decyzji:

  • określi, jaka kwota subwencji będzie zwolniona z obowiązku zwrotu lub umorzy całą kwotę,
  • powiadomi Cię, że musisz zwrócić całą subwencję
  • poprosi Cię o dodatkowe informacje, jeśli nie będzie mógł ustalić, jaka kwota subwencji podlega umorzeniu.

 

Różnice względem Tarczy Finansowej PFR 1.0:

  • oświadczenia o rozliczeniu nie składa się po roku od uzyskania subwencji,
  • termin wydania decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

 

Planowane szkolenia i informacje

Regulamin oraz niezbędne informacje o rozliczaniu i umarzaniu subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numer +22 703 43 00 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

 

 

Zasady i warunki rozliczenia subwencji

Sprawdź szczegóły

 

Jak rozliczyć subwencję w mBank Company Net?

Tutaj znajdziesz instrukcję, w której podpowiadamy jak rozliczyć subwencję PFR w mBank CompanyNet.

 

Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR

Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, zanim złożysz wniosek

 

Pytania i odpowiedzi

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Tarczą Finansową PFR

 

Status mikrofirmy: zatrudniałeś 31 grudnia 2019 r. – a jeśli tego dnia nie zatrudniałeś to 31 lipca 2020 – co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela). Roczny obrót Twojej firmy lub suma bilansowa nie przekraczają 2 mln EUR.

 

Status MŚP: 31 grudnia 2019 r. zatrudniałeś do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym nie masz statusu mikrofirmy.

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Nota prawna

To nie jest oferta. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie dotyczy produktów i usług mBanku S.A.

Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.

mBank S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są kompletne.