Przeznaczona zarówno dla podmiotów i instytucji z sektora publicznego (np. wypłata świadczeń, zasiłków, stypendiów), jak i dla firm (np. nagrody w konkursach, wynagrodzenia pracowników, cykliczne lub jednorazowe transfery środków, karty lojalnościowe z opcją wypłaty gotówki).

 

Korzyści

 •  karty wydawane są do jednego rachunku, co ułatwia zarządzanie dużymi portfelami kart
 •  transakcje autoryzowane PIN-em
 •  ponad 298 tys. punktów akceptujących na terenie Polski
 •  

  pełna kontrola wydatków dokonywanych z wykorzystaniem kart za pośrednictwem bankowości elektronicznej mBank CompanyNet

 •  

  dostęp do informacji o aktualnym saldzie oraz historii operacji na karcie, dla końcowych użytkowników kart Internetowego Serwisu Kart przedpłaconych pod adresem www.mbank.pl/prepaid

 •  

  możliwość własnej aranżacji karty

Warunkiem korzystania z karty Visa Profit Prepaid jest posiadanie przez klienta rachunku bankowego prowadzonego w polskiej walucie oraz dostępu do mBank CompanyNet.

Dla kogo?

Oferta przedpłaconych kart płatniczych skierowana jest do firm, w szczególności:

 •  

  dla sektora prywatnego, firm posiadających masowych klientów detalicznych/kontrahentów (np. operatorzy telekomunikacyjni, firmy z branży ubezpieczeniowej) lub zarządzających ludźmi w ramach:
  - akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, bonów świątecznych dla pracowników, bonów towarowych, kart paliwowych, kart do wypłat ubezpieczeń, biletów na duże imprezy kulturalne/sportowe

 •  

  dla sektora publicznego, miejskich ośrodków pomocy społecznej, uczelni wyższych, przedsiębiorstw transportu miejskiego, urzędów miast realizujących płatności w ramach:
  - wypłaty świadczeń, wypłaty grantów, kart miejskich, zapomóg i stypendiów, bonów świątecznych dla pracowników

Przykład zastosowania

Firma B co roku przekazuje pracownikom wsparcie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w formie bonów towarowych na święta. Pracownicy są bardzo przywiązani do tej formy wsparcia, która pomaga im w realizacji świątecznych zakupów.
Ze względu na trudną sytuację rynkową firma B zmuszona była w tym roku ograniczyć wydatki socjalne na ten cel aż o 30 proc.. Szukano sposobu, aby uniknąć rozczarowania swoich pracowników.
Doradca zaproponował firmie B karty przedpłacone. Firma B wydała swoim pracownikom karty typu Visa Profit Prepaid, co pozwoliło jej na utrzymanie poziomu przekazywanych świadczeń pomimo ograniczonego budżetu. Było to możliwe dzięki uldze podatkowej – na kartach przedpłaconych firma B mogła przekazać z ZFŚS każdemu z pracowników aż 380 zł. bez podatku1.
Karty Visa Profit Prepaid ważne są przez trzy lata, więc niewykorzystane przez pracowników środki mogą bezpiecznie poczekać nawet do następnych świąt. Środki mogą być wykorzystane dowolnie, a nie tylko w wybranych punktach, jak w przypadku bonów towarowych.

Centrum Obsługi Kart Przedpłaconych

zastrzeganie kart, pytania dotyczące obsługi

 

 +48 42 678 05 05

1. Powyższe informacje mają charakter informacyjny. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady.