Pakiet na wszelki wypadek to dodatkowe ubezpieczenie użytkownika na wypadek utraty karty i kradzieży środków (przed zastrzeżeniem karty) lub rabunku gotówki wypłaconej z bankomatu.

a) Ubezpieczeniem w ramach pakietu objęci są automatycznie użytkownicy kart:

 • Visa Business debetowa payWave
 • Visa Business Świat
 • Mastercard Business debetowa w EUR
 • Mastercard Business debetowa WOŚP
 • Visa Business Gold payWave
 • Visa Business Platinum
 • Mastercard Corporate Gold PayPass

b) Ubezpieczeniem w ramach pakietu objęci są na wniosek firmy użytkownicy kart:

 • kart Visa Business payWave
 • Mastercard Corporate PayPass
 • Mastercard Business Prepaid Contactless
 • Visa Business Prepaid Contactless
 • Visa Business Prepaid

Ubezpieczenie utraty karty (ubezpieczone są nieuprawnione transakcje dokonane utraconą kartą przed zgłoszeniem zastrzeżenia)

 

Rodzaj karty Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia

Visa Business debetowa payWave

Visa Business Świat

Mastercard Business debetowa w EUR

Mastercard Business debetowa WOŚP

Visa Business payWave

Mastercard Corporate PayPass

Visa Business Gold payWave

Mastercard Corporate Gold PayPass

Visa Business Platinum

Mastercard Business Prepaid Contactless

Visa Business Prepaid Contactless

Visa Business Prepaid

transakcje dokonane przed zgłoszeniem utraty karty do kwoty 150 euro

 

Ubezpieczenie od rabunku gotówki podjętej z bankomatu

 

Rodzaj karty Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia

Visa Business debetowa payWave

Visa Business Świat

Mastercard Business debetowa w EUR

Mastercard Business debetowa WOŚP

Visa Business payWave

Mastercard Corporate PayPass

Mastercard Business Prepaid Contactless

Visa Business Prepaid Contactless

Visa Business Prepaid
w ciągu godziny od momentu pobrania gotówki z bankomatu do kwoty 5.000 zł
Visa Business Gold payWave
Visa Business Platinum
Mastercard Corporate Gold PayPass
w ciągu godziny od momentu pobrania gotówki z bankomatu do kwoty 10.000 zł

 

Uruchomienie ubezpieczenia

 

Rodzaj karty Uruchomienie ubezpieczenia Opłaty

Visa Business debetowa payWave

Visa Business Świat

Mastercard Business debetowa w EUR

Mastercard Business debetowa WOŚP

Visa Business Gold payWave

Mastercard Corporate Gold PayPass

Visa Business Platinum

automatycznie

bez opłat
Visa Business payWave
MastercardCorporatePayPass

na podstawie pisemnej deklaracji przesłanej przez firmę
do banku

opłata zgodna z aktualną
Taryfą prowizji i opłat mBanku

Mastercard Business Prepaid Contactless

Visa Business Prepaid Contactless

Visa Business Prepaid

na podstawie pisemnej deklaracji przesłanej przez firmę 

do banku

brak opłat

 

Zastrzeganie kart płatniczych

karty korporacyjne

 

 +48 22 829 01 12