Pakiet na wszelki wypadek to dodatkowe ubezpieczenie użytkownika na wypadek utraty karty i kradzieży środków (przed zastrzeżeniem karty) lub rabunku gotówki wypłaconej z bankomatu. Ubezpieczeniem w ramach pakietu objęci są automatycznie użytkownicy kart:

  • karty debetowej Visa Business
  • Visa Business payWave
  • Mastercard Corporate PayPass
  • Visa Business Gold payWave
  • Visa Business Platinum
  • Mastercard Corporate Gold PayPass

Ubezpieczenie kart Visa Business payWave oraz Mastercard Corporate PayPass dokonywane jest na wniosek firmy.

Ubezpieczenie utraty karty (ubezpieczone są nieuprawnione transakcje dokonane utraconą kartą przed zgłoszeniem zastrzeżenia)

 

Rodzaj karty Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia

Visa Business
Visa Business payWave
Mastercard Corporate PayPass
Visa Business Gold payWave
Visa Business Platinum
Mastercard Corporate Gold PayPass

transakcje dokonane przed zgłoszeniem utraty karty do kwoty 150 euro

 

Ubezpieczenie od rabunku gotówki podjętej z bankomatu

 

Rodzaj karty Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Visa Business
Visa Business payWave
MastercardCorporatePayPass
w ciągu godziny od momentu pobrania gotówki z bankomatu do kwoty 5.000 zł
Visa Business Gold payWave
Visa Business Platinum
Mastercard Corporate Gold PayPass
w ciągu godziny od momentu pobrania gotówki z bankomatu do kwoty 10.000 zł

 

Uruchomienie ubezpieczenia

 

Rodzaj karty Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Karta debetowa Visa Business
Visa Business Gold payWave
Visa Business Platinum
Mastercard Corporate Gold PayPass

automatycznie

bez opłat
Visa Business payWave
MastercardCorporatePayPass

na podstawie pisemnej deklaracji przesłanej przez firmę
do banku, fax: 022 829 15 01

opłata zgodna z aktualną
Taryfą prowizji i opłat mBanku

 

Zastrzeganie kart płatniczych

karty korporacyjne

 

 +48 22 829 01 12