Co oferujemy?

 

inaczej zlecenie importowe – to dyspozycja klienta,(zleceniodawcy), dla banku zagranicznego lub innego krajowego. Ma on przekazać wskazanej osobie (beneficjentowi) określoną kwotę w złotych lub w walucie obcej (płatności zagranicznej do innego banku krajowego nie można wystawić w walucie krajowej).

inaczej zlecenie eksportowe – to skierowane do nas polecenie. Mamy uznać rachunek klienta lub przelać na ten prowadzony w innym banku określoną kwotę dla odbiorcy.

 
Co zyskujesz?

  • bezpieczeństwo, bo zlecenie realizujemy na podstawie Twojej dyspozycji i nie ma zagrożenia związanego z płatnościami gotówkowymi
  • oszczędności, bo obsługa jest tańsza niż produktów z dodatkowymi dokumentami

Najczęściej zadawane pytania

Centrum Klienta

wsparcie klientów MSP i korporacji

w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej

więcej