Usługa Przelewu natychmiastowego umożliwia realizację polecenia przelewu krajowego w zaledwie kilka minut, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.  mBank oferuje klientom możliwość realizacji zleceń w trybie natychmiastowym, z wykorzystaniem dwóch systemów: Express Elixir oraz BlueCash w zależności od preferencji klienta co do kwoty przelewu oraz banku, do którego ma być przekazane zlecenie.

Przelew natychmiastowy jest płatnością realizowaną w złotych z rachunku bankowego zleceniodawcy prowadzone w złotych na rzecz beneficjenta, który posiada rachunek bankowy w innym banku krajowym będącym uczestnikiem systemu Express Elixir (system prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.) lub BlueCash (operatorem systemu jest Blue Media S.A.). Przelewów natychmiastowych  nie można realizować na inne rachunki bankowe prowadzone w ramach mBanku S.A.

 

 •  

  Express Elixir

  •  

   Limit pojedynczego przelewu wynosi 100.000,00 złotych.

  •  

   Godziny dostępności mBanku S.A. w systemie Express Elixir: od 08:00 do 19:00.

 •  

  BlueCash 

  •  

   Limit pojedynczego przelewu wynosi 20.000,00 złotych.

  •  

   Uwaga! Limit pojedynczego przelewu na rzecz beneficjenta w Banku Pekao S.A. wynosi 5.000,00 złotych

  •  

   Godziny dostępności mBanku S.A. w systemie Express Elixir: od 08:00 do 19:00.

 

Zlecenia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem platformy bankowości elektronicznej mBank CompanyNet.

Warunkiem dokonania płatności jest równoczesna dostępność mBanku S.A. (banku zleceniodawcy) oraz banku beneficjenta w systemie Express Elixir lub BlueCash.

Uwaga! Usługa Przelewu natychmiastowego  nie jest dostępna dla produktów: Przelew masowy oraz Przelew masowy Plus.

Korzyści

 •  

  najszybsza forma płatności dla zleceń realizowanych w złotych

 •  

  możliwość sprawniejszego zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa

 •  

  brak konieczności zawierania dodatkowych umów

 •  

  alternatywa dla płatności niskokwotowych realizowanych aktualnie poprzez system SORBNET2

Contact Center

wsparcie klientów MSP i korporacji

w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej

więcej