Godziny graniczne zleceń krajowych - obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r.

 •  

  Płatności krajowe dla rachunków obsługiwanych w obszarze MSP i korporacje

  • Rozliczenie przelewów pomiędzy bankami odbywa się w KIR S.A. w trzech sesjach przychodzących w godzinach:

    

   Numer sesji Godziny
   I sesja 10:30 – 11:00
   II sesja 14:30 – 15:00
   III sesja 17:00 – 17:30


   Uwaga! Podane godziny są godzinami, w których KIR S.A. podstawia pliki do rozliczenia. Od momentu podstawienia plików następuje przetwarzanie systemowe i wczytywanie do systemu banku, którego czas uzależniony jest od wielkości otrzymanego pliku na daną sesję.

    

   Uwaga! Jeśli wystąpi sytuacja awaryjna lub inne okoliczności spowodowane siłą wyższą, KIR S.A. może zmienić harmonogram sesji rozliczeniowej, w tym termin podstawienia plików rozliczeniowych do banków.

 •  

  Tryb realizacji zleceń płatniczych składanych przez internetowy system bankowości elektronicznej mBank CompanyNet, MultiCash oraz SWIFTNET Korpo

  •  

    

   Dni wolne od pracy to soboty, niedziele i święta.

    

   Typ zlecenia Tryb realizacji Sesje wychodzące w mBanku
   Zlecenia płatnicze krajowe
   wychodzące ELIXIR1
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1.
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1.
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla banku.

    

   *Zlecenia które uzyskały status zautoryzowane do godz. 08:00
   **Zlecenia które uzyskały status zautoryzowane do godz. 12:00

   Sesje wychodzące w mBanku
   • 1 sesja - 08:00*
   • 2 sesja - 12:00**
   Zlecenia płatnicze ZUS
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1.
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1.
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla banku.

    

   *Zlecenia które uzyskały status zautoryzowane do godz. 08:00
   **Zlecenia które uzyskały status zautoryzowane do godz. 12:00

   Sesje wychodzące dla ZUS w mBanku:
   • 1 sesja - 08:00*
   • 2 sesja - 12:00**
   Zlecenia płatnicze
   podatkowe do US
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+2
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
   Sesje wychodzące dla US w mBanku:
   • 1 sesja - 08:00
   Zlecenia płatnicze
   wychodzące SORBNET22
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
   Zlecenia płatnicze
   wewnętrzne mBank S.A.
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
   Zlecenia płatnicze Przelew Masowy Plus/Przelew Masowy
   • Zlecenia płatnicze Elixir oraz ZUS wysłane w ramach paczki zautoryzowanej w dniu roboczym do godz. 11:40 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D*

   • Zlecenia płatnicze Elixir oraz ZUS wysłane w ramach paczki zautoryzowanej w dniu roboczym po godz. 11:40 do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D+1*

   • Zlecenia płatnicze do US wysłane w ramach paczki zautoryzowanej w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D+1*

   • Zlecenia płatnicze SORBNET2 wysłane w ramach paczki zautoryzowanej w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D*

   • Zlecenia płatnicze wewnętrzne wysłane w ramach paczki zautoryzowanej w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D*

   • Zlecenia przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku

   UWAGA:

   Przelewy do US realizowane są wyłącznie w Przelewie masowym Plus.

    

   * W przypadku braku środków na rachunku (tryb oczekujące na środki) paczka z transakcjami zostanie odrzucona w ostatnim dniu oczekiwania na środki.

   Przelew natychmiastowy Express Elixir Do realizacji zlecenia wymagamy równoczesnej dostępność mBanku S.A. (banku zleceniodawcy) oraz banku beneficjenta w systemie Express Elixir. mBank S.A. jest dostępny w systemie Express Elixir w dni robocze w godz. 8:00 - 20:00. Maksymalna kwota pojedynczego zlecenia Express Elixir to 100 tys. PLN.
   Przelew natychmiastowy Blue Cash Do realizacji zlecenia wymagamy równoczesnej dostępność mBanku S.A. (banku zleceniodawcy) oraz banku beneficjenta w Systemie Płatności Blue Cash. mBank S.A. jest dostępny w Systemie Płatności Blue Cash w dni robocze w godz. 8:00 - 20:00. Maksymalna kwota pojedynczego zlecenia Blue Cash to 20 tys. PLN.
   Polecenie zapłaty Polecenie zapłaty jest realizowane zgodnie z Regulaminem stosowania polecenia zapłaty. Godziną graniczną na składanie dyspozycji polecenia zapłaty w każdy dzień roboczy dla Banku jest godzina 20:00.
   Przekaz pocztowy - zlecenia składane przez internetowy system bankowości elektronicznej
   mBank CompanyNet
   Zlecenia przekazu pocztowego są przyjmowane w każdy dzień roboczy dla Banku (D) do godz. 20.00 i przekazywane Operatorowi Pocztowemu do realizacji w następnym dniu roboczym (D+1).
   Zlecenia złożone po godz. 20:00 w danym dniu roboczym (D) są przetwarzane w następnym dniu roboczym (D+1) wg zasad obowiązujących dla pozostałych zleceń, a wysłane do realizacji Operatorowi Pocztowemu w kolejnym dniu roboczym (D+2).
   Zlecenia przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy, są realizowane w najbliższym dniu roboczym dla Banku (D), a wysłane do realizacji Operatorowi Pocztowemu w kolejnym dniu roboczym (D+1).

    

 •  

  Tryb realizacji zleceń płatniczych składanych w formie papierowej

  •  

   Typ zlecenia Tryb realizacji Sesje wychodzące w mBanku
   Zlecenia płatnicze krajowe wychodzące ELIXIR1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku


   *Zlecenia które uzyskały status zaksięgowane do godz. 12:00

   Sesje wychodzące w mBanku:
   • 1 sesja - 08:00
   • 2 sesja - 12:00*
   Zlecenia płatnicze ZUS
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku


   *Zlecenia które uzyskały status zaksięgowane do godz. 12:00

   Sesje wychodzące w mBanku:
   • 1 sesja - 08:00
   • 2 sesja - 12:00*
   Zlecenia płatnicze podatkowe do US
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+2
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku

   Sesje wychodzące w mBanku:
   • 1 sesja - 08:00
   Zlecenia płatnicze wychodzące SORBNET22
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
   Zlecenia płatnicze wewnętrzne mBank S.A.
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku

    

 

 

1 ELIXIR - funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach. Jest to system rozrachunku netto w złotych polskich, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów. System pośredniczy w wymianie: poleceń przelewu, dowodów wpłaty, poleceń zapłaty.

2 SORBNET2 – system rozliczeniowy w złotych polskich obsługujący zlecenia płatnicze realizowane na rachunkach bieżących banków prowadzonych przez Departament Systemu Płatniczego Centrali NBP. SORBNET2 umożliwia wykonywanie wysokokwotowych przelewów w czasie rzeczywistym. Zlecenia płatnicze w złotych polskich na kwotę jednego miliona oraz powyżej (z wyłączeniem przelewów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatności podatkowych), realizowane są przez Bank obligatoryjnie przez system rozliczeniowy SORBNET2.