Godziny graniczne zleceń krajowych - obowiązujące od dnia 26 marca 2021 r.

 •  

  Płatności krajowe dla rachunków obsługiwanych w obszarze MSP i korporacje

  • Rozliczenie przelewów pomiędzy bankami odbywa się w KIR S.A. na trzech sesjach przychodzących w godzinach:

    

   Numer sesji Godziny
   I sesja 10:30 – 11:00
   II sesja 14:30 – 15:00
   III sesja 17:00 – 17:30


   Uwaga ! Podane godziny są godzinami, w których KIR S.A. podstawia pliki do rozliczenia. Od momentu podstawienia plików następuje przetwarzanie systemowe i wczytywanie do systemu banku, którego czas uzależniony jest od wielkości otrzymanego pliku na daną sesję.

    

 •  

  Tryb realizacji zleceń płatniczych składanych przez internetowy system bankowości elektronicznej mBank CompanyNet, BRESOK, MultiCash oraz SWIFTNET Korpo

  •  

    

   Dni wolne od pracy to soboty, niedziele i święta.

    

   Typ zlecenia Tryb realizacji Sesje wychodzące w mBanku
   Zlecenia płatnicze krajowe
   wychodzące ELIXIR1
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1.
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1.
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla banku.

    

   *Zlecenia które uzyskały status zautoryzowane do godz. 08:00
   **Zlecenia które uzyskały status zautoryzowane do godz. 12:00

   Sesje wychodzące w mBanku
   • 1 sesja - 08:00*
   • 2 sesja - 12:00**
   Zlecenia płatnicze ZUS
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1.
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1.
   • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla banku.

    

   *Zlecenia które uzyskały status zautoryzowane do godz. 08:00
   **Zlecenia które uzyskały status zautoryzowane do godz. 12:00

   Sesje wychodzące dla ZUS w mBanku:
   • 1 sesja - 08:00*
   • 2 sesja - 12:00**
   Zlecenia płatnicze
   podatkowe do US
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+2
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
   Sesje wychodzące dla US w mBanku:
   • 1 sesja - 08:00
   Zlecenia płatnicze
   wychodzące SORBNET22
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
   Zlecenia płatnicze
   wewnętrzne mBank S.A.
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
   Zlecenia płatnicze Przelew Masowy Plus/Przelew Masowy
   • Zlecenia płatnicze Elixir oraz ZUS wysłane w ramach paczki zaksięgowanej na rachunku do godz. 11:40 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D*
   • Zlecenia płatnicze Elixir oraz ZUS wysłane w ramach zaksięgowanej na rachunku po godz. 11:40 do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D+1*
   • Zlecenia płatnicze do US wysłane w ramach paczki zaksięgowanej na rachunku do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D+1*
   • Zlecenia płatnicze SORBNET2 wysłane w ramach paczki zaksięgowanej na rachunku w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D*
   • Zlecenia płatnicze SORBNET2 wysłane w ramach zaksięgowanej na rachunku w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1*
   • Zlecenia płatnicze wewnętrzne wysłane w ramach paczki zaksięgowanej na rachunku do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D*
   • Zlecenia przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracyrealizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku

   UWAGA:

   • Przelewy do US realizowane są wyłącznie w Przelewie masowym Plus.

   * W przypadku braku środków na rachunku (tryb oczekujące na środki) paczka z transakcjami zostanie odrzucona w ostatnim dniu oczekiwania na środki.

   Polecenie Przelewu
   Natychmiastowego (ExpressELIXIR)
   Do realizacji zlecenia wymagana jest równoczesna dostępność mBanku S.A. (banku zleceniodawcy) oraz banku beneficjenta w systemie Express ELIXIR. Godziny dostępności mBanku S.A. w systemie Ekspress ELIXIR to 8:00 – 20:00.
   Polecenie przelewu natychmiastowego jest realizowane zgodnie z zasadami realizacji zleceń „Przelewu natychmiastowego”.
   Polecenie Przelewu
   Natychmiastowego Blue Cash
   Do realizacji zlecenia wymagana jest równoczesna dostępność mBanku S.A. (banku zleceniodawcy) oraz banku beneficjenta w Systemie Płatności Blue Cash.
   Godziny dostępności mBanku S.A. w Systemie Płatności Blue Cash to 8:00 - 20:00. Polecenie Przelewu Natychmiastowego Blue Cash jest realizowane zgodnie z zasadami realizacji przelewów natychmiastowych.
   Polecenie zapłaty Polecenie zapłaty jest realizowane zgodnie z Regulaminem stosowania polecenia zapłaty. Godziną graniczną na składanie dyspozycji polecenia zapłaty w każdy dzień roboczy dla Banku jest godzina 20:00.
   Przekaz pocztowy - zlecenia składane przez internetowy system bankowości elektronicznej
   mBank CompanyNet lub system BRESOK
   Zlecenia przekazu pocztowego są przyjmowane w każdy dzień roboczy dla Banku (D) do godz. 20.00 i przekazywane Operatorowi Pocztowemu do realizacji w następnym dniu roboczym (D+1).
   Zlecenia złożone po godz. 20:00 w danym dniu roboczym (D) są przetwarzane w następnym dniu roboczym (D+1) wg zasad obowiązujących dla pozostałych zleceń, a wysłane do realizacji Operatorowi Pocztowemu w kolejnym dniu roboczym (D+2).
   Zlecenia przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy, są realizowane w najbliższym dniu roboczym dla Banku (D), a wysłane do realizacji Operatorowi Pocztowemu w kolejnym dniu roboczym (D+1).

    

 •  

  Tryb realizacji zleceń płatniczych składanych w formie papierowej

  •  

   Typ zlecenia Tryb realizacji Sesje wychodzące w mBanku
   Zlecenia płatnicze krajowe wychodzące ELIXIR1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku


   *Zlecenia które uzyskały status zaksięgowane do godz. 12:00

   Sesje wychodzące w mBanku:
   • 1 sesja - 08:00
   • 2 sesja - 12:00*
   Zlecenia płatnicze ZUS
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku


   *Zlecenia które uzyskały status zaksięgowane do godz. 12:00

   Sesje wychodzące w mBanku:
   • 1 sesja - 08:00
   • 2 sesja - 12:00*
   Zlecenia płatnicze podatkowe do US
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+2
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku

   Sesje wychodzące w mBanku:
   • 1 sesja - 08:00
   Zlecenia płatnicze wychodzące SORBNET22
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
   Zlecenia płatnicze wewnętrzne mBank S.A.
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
   • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku

   Zlecenia płatnicze Przelew Masowy Plus/Przelew Masowy
   • Zlecenia płatnicze Elixir oraz ZUS wysłane w ramach paczki zautoryzowanej w mBank CompanyNet do godz. 11:40 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D
   • Zlecenia płatnicze Elixir oraz ZUS wysłane w ramach paczki zautoryzowanej w mBank CompanyNet po godz. 11:40 do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D+1
   • Zlecenia płatnicze do US wysłane w ramach paczki zautoryzowanej w mBank CompanyNet do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D+1
   • Zlecenia płatnicze SORBNET2 wysłane w ramach paczki zautoryzowanej w mBank CompanyNet w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D
   • Zlecenia płatnicze wewnętrzne wysłane w ramach paczki zautoryzowanej w mBank CompanyNet do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D
   • Zlecenia przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku

   UWAGA:
   W przypadku Przelewu Masowego nie realizujemy zleceń płatniczych do US

    

 

 

1 ELIXIR - funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach. Jest to system rozrachunku netto w złotych polskich, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów. System pośredniczy w wymianie: poleceń przelewu, dowodów wpłaty, poleceń zapłaty.

2 SORBNET2 – system rozliczeniowy w złotych polskich obsługujący zlecenia płatnicze realizowane na rachunkach bieżących banków prowadzonych przez Departament Systemu Płatniczego Centrali NBP. SORBNET2 umożliwia wykonywanie wysokokwotowych przelewów w czasie rzeczywistym. Zlecenia płatnicze w złotych polskich na kwotę jednego miliona oraz powyżej (z wyłączeniem przelewów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatności podatkowych), realizowane są przez Bank obligatoryjnie przez system rozliczeniowy SORBNET2.