Z rachunków zastrzeżonych (escrow) korzystają klienci, którym zależy na maksymalnym bezpieczeństwie transakcji.

Wypłatę środków z rachunku uzależniamy od tego, czy spełniły się wszystkie warunki określone w umowie.

Na rachunku escrow deponujemy pieniądze, przeznaczone na realizację konkretnego kontraktu handlowego.

Rachunek escrow znakomicie sprawdzi się, jeśli chcesz zabezpieczyć:

 

kontrakty budowlane, handlowe, IT

w szczególności rozliczenia cykliczne,

podział środków między wykonawcę i podwykonawców, itp.), VIDEO

płatności dystrybutor - producent towaru VIDEO
transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości VIDEO
zapłatę za usługę lub dostawę towaru

zwłaszcza, gdy wytwarzasz produkty luksusowe,

na indywidualne zamówienie, itp., VIDEO

spływ należności np. zapłaty pożyczki/finansowania/leasingu czy faktoringu

Korzyści

Umowa rachunku zastrzeżonego z założenia chroni interesy wszystkich stron.

Jako bank pełnimy rolę bezstronnego arbitra transakcji , czuwamy nad tym, aby prawidłowo zrealizować umowę. 

Taka forma zabezpieczenia transakcji:

  • wzmacnia zaufanie między partnerami; ułatwia nawiązywanie nowych relacji biznesowych,
  • nie wymaga oceny zdolności kredytowej – to sprawia, że rachunek typu escrow często zastępuje gwarancję czy akredytywę.

 

Umowa rachunku zastrzeżonego daje stronom dużą elastyczność:

  • warunki stron dopasujemy wspólnie do indywidualnego kontraktu,
  • stronami umowy może być wiele podmiotów, także nierezydenci,
  • rachunek prowadzimy w PLN lub jednej z kilkunastu walut obcych (lub kilka rachunków w różnych walutach w ramach jednej umowy),
  • umowę podpiszemy na czas określony.

Jeśli cenisz sobie czas i wygodę, poznaj rachunek zastrzeżony w wersji online: Escrow online

Zastrzeżenia prawne

Rachunki zabezpieczające transakcje, jakimi są rachunki zastrzeżone (escrow), nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu Art. 49 ust. 1 pkt. 1 Prawa bankowego.