Zarządzanie należnościami

 

Polecenie zapłaty

Wygodnie kontrolujesz przepływ firmowych pieniędzy

 

Collect

Automatyczna obsługa faktur i monitoring należności

 

Mass collect

Łatwa weryfikacja należności od wielu kontrahentów