Jeśli masz powtarzające się płatności zapłacisz je szybko, wygodnie, bezpiecznie oraz niezależnie od kwoty i częstotliwości. To odbiorca inicjuje polecenie zapłaty. W tej usłudze uczestniczą też:

 • płatnik, do którego odbiorca występuje z propozycją zgody, aby obciążać jego rachunek bankowy
 • banki: odbiorcy i płatnika jako operatorzy transakcji
 • mBank jest współtwórcą i uczestnikiem Koalicji na rzecz polecenia zapłaty.

 
Co zyskuje odbiorca?

 • terminowe zapłaty za rachunki, bo on inicjuje transakcję w określonym dniu
 • informację z banku o uznaniu rachunku lub o tym, dlaczego nie ma wpływu
 • proste procedury księgowe i łatwiejsze przetwarzanie danych, bo zbiorczo uznajemy uzgodniony rachunek

 
Co zyskuje płatnik?

 • wygodę, bo nie wystawia polecenia przelewu ręcznie
 • terminową zapłatę za zobowiązania i brak odsetek za zwłokę, bo rachunek obciążamy w terminie, który wyznaczył odbiorca. Przy cyklicznych zobowiązaniach nie ma pojedynczych dyspozycji
 • kontroluje proces, bo zwracamy niezrealizowane obciążenie, gdy kwota płatności nie zgadza się z fakturą/rachunkiem/umową. Dla zwykłego przelewu lub zlecenia stałego nie mamy takiej ochrony 
 • w każdym momencie może cofnąć zgodę na to, żeby obciążać rachunek

 
Polecenie zapłaty Plus

Płatnicy wobec odbiorców zgadzają się na to, aby obciążać swoje rachunki. Te zgody przekazujemy bankom płatników do weryfikacji i aktywacji.

Do mBanku odbiorca przekazuje:

 • papierowe zgody płatników na to, żeby obciążać rachunek bankowy oraz plik na elektronicznym nośniku z danymi tych zgód albo
 • tylko papierowe zgody płatników

 
eZgoda

Dzięki eZgodzie odbiorca otrzymuje elektroniczne zgody swoich płatników, zarejestrowane w oddziałach bankowości detalicznej mBanku. Może je przyjąć do realizacji, zmodyfikować (numer identyfikatora płatności) albo odrzucić. Pliki elektroniczne między mBankiem a odbiorcą przechodzą przez specjalny serwis internetowy.

 
Co odbiorca zyskuje na eZgodzie?

 • więcej transakcji rozliczanych poleceniem zapłaty
 • niższe koszty przy zgodach i ich dystrybucją niż przy papierowej formie
 • krótszy czas aktywacji polecenia zapłaty
 • lepszą ściągalność należności i kontrolę wpływów
 • dostęp do grupy klientów bankowości detalicznej mBanku
 • płatnicy wypełniają elektroniczny formularz zgody

Zobacz również

 

Godziny graniczne przyjmowania zleceń 

 

SEPA Direct Debit w mBanku 

Centrum Klienta

wsparcie klientów MSP i korporacji

w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej

więcej