Co to jest?

Bank automatycznie transferuje pieniądze między wieloma rachunkami firmy. To usługa dla tych, którzy:

 • gromadzą środki w ciągu dnia ze wszystkich rachunków, aby lepiej zarządzać przedsiębiorstwem,
 • chcą zyskać na odsetkach.

Pieniądze przeksięgujemy pomiędzy rachunkami bieżących lub pomocniczymi (bez ovedraftu lub z nim) w kwotach, opcjach i cyklach, które klient wskaże z opcją automatycznego ich powrotu.

 
Co zyskujesz?

 • automatycznie gromadzisz pieniądze na jednym rachunku i unikasz negatywnych skutków ich rozproszenia
 • swobodnie dysponujesz pieniędzmi, w ciągu dnia roboczego
 • redukujesz koszty odsetkowe lub dostaniesz dodatkowe odsetki za lokowanie skumulowanych nadwyżek
 • sprawniej kontrolujesz przepływy pieniędzy w firmie

Przykład

 • 1.  

  Firma Sun Markets

  • Sun Markets prowadzi sieć dużych sklepów wielobranżowych w kilku miastach w okolicach Warszawy. Na powierzchni około 500 m2 oferują one markowe produkty i są silną konkurencją dla znanych hipermarketów. Towary w nich są z reguły droższe, ale według kupujących – bardziej świeże i wyższej jakości. Dla lojalnych klientów firma organizuje liczne promocje. Dodatkowo firma stawia na szybką i sprawną obsługę, zwłaszcza przy kasach sklepowych. Świadczy o tym dzienny utarg, który średnio dla każdego z sześciu sklepów wynosi 120 000 zł.
   Sklepy rozliczają się autonomicznie, każdy ma własny rachunek bieżący. Mają także kredyt w rachunku bieżącym, z którego korzystają niezależnie od siebie.
   Potrzeby firmy są następujące:

   • kierownicy finansowi sklepów powinni korzystać z kredytu w rachunku bieżącym lub istniejących nadwyżek finansowych od 8.00 do 18.00,

   • dyrektor finansowy firmy ma elastycznie zarządzać finansami każdego sklepu, jak i łączącym wszystkie pieniądze firmy,

   • system zarządzania pieniędzmi ma minimalizować koszty kredytu i maksymalizować przychody odsetkowe firmy.

  •  

   Gdy doradca mBanku przeanalizował potrzeby firmy i jej rozliczenia, zaoferował zarządzanie finansami (cash management), które obejmuje:

   • system bankowości internetowej z obsługą m.in. przelewów do ZUS i polecenia zapłaty,

   • kompleksową obsługę obrotu gotówkowego (wpłaty gotówkowe otwarte i zamknięte, a także inkaso środków przez firmę przewozową, wrzutnie nocne),

   • karty płatnicze dla zarządu i pracowników firmy,

   • identyfikację płatności handlowych, aby łatwiej określić odbiorców firmowych, którzy również są klientami,

   • konsolidację sald z rozbudowanym transferem pieniędzy,

   • automatyczne lokowanie nadwyżek.

  • Sun Markets przyjął ofertę i ze specjalistami mBanku dostosował ją do swoich potrzeb. Konsolidacja sald była taka, aby gromadzić pieniądze zarówno na rachunkach bieżących sklepów, jak i pomocniczych rachunkach poszczególnych marketów (są na nich np. wpływy z kolektur Lotto czy punktów usługowych, które wynajmują powierzchnię).

   Dyrektor finansowy zastrzegł, że może dowolne ustalać limit, poniżej którego pieniędzy z konkretnego rachunku nie konsoliduje się. Jest to możliwe przy elastycznie opracowanej strukturze konsolidacji. Ponadto gdy saldo na rachunku podstawowym jest dodatnie, nadwyżkę firma będzie każdego dnia lokowała (overnight). Zaksięguje ją na wyżej oprocentowany rachunek depozytowy (dodatkowa usługa Auto overnight).
   Dyrektor finansowy firmy może też ustalić, kiedy (codziennie, na koniec tygodnia, miesiąca lub w wyznaczonym dniu) pieniądze, które firma łączy, a także te z głównego rachunku mają z powrotem trafić na rachunki, z których je skonsolidowano i w jakiej wysokości.
   Po miesiącu konsolidacji sald firma zaoszczędziła ok. 3000 zł:

   • 800 zł dzięki wyższemu oprocentowaniu rachunku depozytowego Auto overnight niż dla rachunków bieżących,
   • 2200 zł – tyle wynosiłyby odsetki od kredytów na rachunkach bieżących, gdyby sald debetowych nie złączono na rachunku podstawowym firmy.

Warunki wykorzystania

Usługa oferowana jest w oparciu o analizę indywidualnych potrzeb firmy, uwzględniającej skalę jej współpracy z bankiem. Warunkiem korzystania z Konsolidacji sald jest posiadanie rachunków bieżących i pomocniczych w banku oraz wymaga zawarcia odrębnej umowy.

Contact Center

wsparcie klientów MSP i korporacji

w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej

więcej