Oferujemy atrakcyjnie oprocentowane lokaty nieodnawialne, które elastycznie dopasowują się do potrzeb Twojej firmy. Możesz wybrać:

  • dogodny termin lokaty – od jednego dnia do roku
  • walutę – PLN oraz wybrane waluty obce

Lokaty założysz samodzielnie, w module mPlatformy Walutowej w mBank CompanyNet, lub telefonicznie w rozmowie z dealerem walutowym. 

 
Korzyści

  • wyższe oprocentowanie niż na rachunku bieżącym
  • ustalamy stawki indywidualnie dla każdego z naszych klientów
  • jeśli potrzebujesz nagle środków, możesz zrezygnować z lokaty przed terminem
  • bezpieczeństwo naszych lokat gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 
Dla kogo?

Dla klientów którzy chcą pozyskać dodatkowe środki dzięki nadwyżkom finansowym

Centrum Klienta

wsparcie klientów MSP i korporacji

w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej

więcej

Szczegółowe informacje,  w tym warunki i opłaty związane z lokatą terminową  znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/opis-lokat-terminowych/ oraz w Regulaminie rachunków bieżących i pomocniczych, który znajdziesz na naszej stronie:  https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/obsluga-biezaca/rachunki/ oraz  w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla MSP i Korporacji, którą znajdziesz tu:  https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/msp/. Środki na Lokacie Terminowej w wysokości (w złotych) do 100.000 euro są objęte ochroną BFG.

Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. 
Ten materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18.