Co to jest?

Skonsolidowane saldo netto pozwala efektywnie wykorzystać pieniądze zgromadzone na wielu rachunkach firmy. To suma sald dodatnich i ujemnych wszystkich rachunków objętych usługą.

 

Skonsolidowane saldo netto umożliwia firmie składanie zleceń płatniczych z rachunku, na którym nie ma dość pieniędzy, jeśli w tym samym czasie na innych rachunkach są dostępne środki na ich pokrycie. Jako bank automatycznie kontrolujemy wykorzystanie płynności online i umożliwiamy realizację transakcji wyłącznie do wysokości salda netto grupy rachunków.

Jeśli na rachunkach objętych SSN nie ma pokrycia na realizację płatności, odrzucamy transakcję zleconą w systemie bankowości internetowej.

 

Na koniec dnia zerujemy salda wszystkich rachunków i wykazujemy saldo netto rachunków objętych usługą na jednym wyznaczonym rachunku.

 
Co zyskuje firma?

  • płynność finansową w ciągu dnia na różnych rachunkach
  • zlecenia bez konieczności uprzednich przeksięgowań między rachunkami
  • poufność przelewów płacowych realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej
  • maksymalny wynik odsetkowy, gdy skonsolidowane saldo netto powiąże z automatycznym rachunkiem depozytowym Auto overnight

 
Dla kogo?

Dla firm, które:

  • mają u nas rachunki bieżące i pomocnicze,
  • zbadamy pod kątem potrzeb i uwzględnimy skalę naszej współpracy.

Contact Center

wsparcie klientów MSP i korporacji

w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej

więcej