Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem pomogą Twojej firmie ograniczyć ryzyko związane z nieprzewidzianą zmiennością rynku i pozwolą dokładnie określić wyniki finansowe nawet w długim okresie.

 

Co zyskujesz?

 • dokładniej zaplanujesz rezultaty Twojej firmy, ponieważ będziesz znał przyszłą strukturę dochodów i kosztów
 • dopasujesz parametry transakcji do potrzeb Twojej firmy

 

Jakie formy produktu?

 • kontraktowa transakcja terminowa (KTT)
 • zamiany cen towarów (SWAP towarowy)
 • forward
 • opcje towarowe (waniliowe i azjatyckie)
 • strategie opcyjne – seria opcji towarowych

 

Jakie surowce i towary obsługujemy?

 • produkty rolne
 • metale przemysłowe i szlachetne
 • rynek paliwowy i gaz ziemny
 • olefiny, polimery
 • węgiel
 • uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych (CO2)

 

Dla kogo?

Dla producentów, firm handlowych i usługowych, które przy produkcji finalnej lub usługach pośrednio lub bezpośrednio wykorzystują surowce lub towary.

 

Powiązane produkty

 

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Skuteczny sposób na zabezpieczenie się przed zmianami kursów.

Nota prawna:

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się pod adresami https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/priip/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, zasady współpracy i informacja o innych dokumentach związanych z zawieraniem transakcji na instrumenty finansowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18.