Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem pomogą Twojej firmie ograniczyć ryzyko związane z nieprzewidzianą zmiennością rynku i pozwolą dokładnie określić wyniki finansowe nawet w długim okresie.

 

Co zyskujesz?

 • dokładniej zaplanujesz rezultaty Twojej firmy, ponieważ będziesz znał przyszłą strukturę dochodów i kosztów
 • dopasujesz parametry transakcji do potrzeb Twojej firmy

 

Jakie formy produktu?

 • kontraktowa transakcja terminowa (KTT)
 • zamiany cen towarów (SWAP towarowy)
 • forward
 • opcje towarowe (waniliowe i azjatyckie)
 • strategie opcyjne – seria opcji towarowych

 

Jakie surowce i towary obsługujemy?

 • produkty rolne
 • metale przemysłowe i szlachetne
 • rynek paliwowy i gaz ziemny
 • olefiny, polimery
 • węgiel
 • uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych (CO2)

 

Dla kogo?

Dla producentów, firm handlowych i usługowych, które przy produkcji finalnej lub usługach pośrednio lub bezpośrednio wykorzystują surowce lub towary.

 

Powiązane produkty

 

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Skuteczny sposób na zabezpieczenie się przed zmianami kursów.

więcej na temat Zarządzanie ryzykiem walutowym

Nota prawna:

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się pod adresami https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/priip/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, zasady współpracy i informacja o innych dokumentach związanych z zawieraniem transakcji na instrumenty finansowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18.