Wahania poziomu rynkowych cen surowców i towarów mogą mieć bezpośredni, negatywny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zwiększona zmienność cen na rynkach towarowych, powoduje konieczność aktywnego zarządzania tą grupą ryzyka.

Zastosowanie produktów optymalizujących proces zarządzania ryzykiem rynkowym, pozwala na ochronę wyniku finansowego firmy przed nieprzewidywalną zmiennością rynku, skupienie się na rozwoju działalności podstawowej firmy, możliwość tworzenia bardziej konkurencyjnej oferty handlowej. Aby ograniczyć ten obszar ryzyka rynkowego, klient może zawrzeć z mBankiem następujące transakcje:

 

 •  

  forward

 •  

  transakcje zamiany cen towarów (SWAP towarowy)

 •  

  opcje towarowe (waniliowe i azjatyckie)

 •  

  strategie opcyjne – seria opcji towarowych,

Zakres obsługi surowców i towarów

mBank obsługuje surowce i towary należące do poniższych grup:

 •  

  rynek paliwowy

 •  

  produkty rolne

 •  

  metale przemysłowe

 •  

  metale szlachetne

 •  

  olefiny, polimery

 •  

  biopaliwa

 •  

  uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych (CO2)

 •  

  gaz ziemny

Powiązane produkty

na temat Zarządzanie ryzykiem walutowym

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Skuteczny sposób na zabezpieczenie się przed zmianami kursów.

Dla kogo?

Zarządzanie ryzykiem cen surowców i towarów to produkt przeznaczony dla klientów (producentów, firm handlowych oraz usługowych), w których elementem składowym kosztów są surowce lub towary, wykorzystywane pośrednio lub bezpośrednio przy produkcji produktów finalnych oraz w ramach świadczonych usług. Ich cena skorelowana jest ze światowymi rynkami surowcowymi, w oparciu o notowania giełdowe lub pozagiełdowe.