To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR. S A. z siedzibą w Warszawie. mBank S A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A.
Promocja „Promocja 15% z kodem „ęśąćż”” rozpoczyna się w dniu 07.08.2020 r., trwać będzie do dnia 17.08.2020 r. włącznie i ma zastosowanie do Ubezpieczeń podróży oraz Ubezpieczeń samochodu zawartych na podstawie wniosków złożonych przez Klientów w czasie jej trwania.
Promocja polega na udzieleniu Klientom 15% Zniżki w Składce, przy składaniu wniosku o Ubezpieczenie podróży lub Ubezpieczenie samochodu za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego, Aplikacji mobilnej bądź przez Call Canter.

Ze zniżki Klient może skorzystać od dnia 07.08.2020 r. do dnia 17.08.2020 r. poprzez złożenie w tym okresie wniosku o Ubezpieczenie podróży lub Ubezpieczenie samochodu i wpisanie w odpowiednim polu wniosku kodu o treści ęśąćż (w przypadku składania wniosku za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego lub Aplikacji mobilnej), bądź poprzez podanie wyżej wymienionego kodu konsultantowi AXA Ubezpieczenia (w przypadku składania wniosku za pośrednictwem Call Center).
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu samochodu, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z wyłączeniami odpowiedzialności, dostępne są na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-samochodowe/oc-ac/ Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu podróży, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z wyłączeniami odpowiedzialności, dostępne są na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-turystyczne/ubezpieczenie-turystyczne-podrozne/.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.axa.pl oraz www.mbank.pl, https://www.mbank.pl/pdf/ubezpieczenia/promocja-15-z-kodem-esacz.pdf