To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

Aby skorzystać z mOkazji Kaufland i otrzymać zwrot w wysokości 10% wartości transakcji, należy zrobić zakupy za minimum 20 zł w jednym ze sklepów Kaufland i zapłacić kartą mBanku. Maksymalna wartość zwrotu dla pojedynczej transakcji wynosi 15 zł. Z mOkazji można skorzystać 2 razy. Maksymalna, łączna suma zwrotów z tej mOkazji to 30 zł. Zwrot z mOkazji nie dotyczy zakupów: a) napojów alkoholowych w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z dnia 12 kwietnia 2016 r.; Dz. U. z 2016, poz. 487 ze zm.) w tym piwa; b) wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących powyższe wyroby, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. z dnia 17 maja  2017 r.; Dz. U. z 2017 , poz. 957); c) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. z dnia 23 grudnia 2016 r.; Dz. U. z 2016, poz. 2142 ze zm.); d) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. z dnia 24 stycznia 2017 r.; Dz. U. z 2017, poz. 149 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt, o których mowa w tej ustawie; e) bonów upominkowych oraz kart podarunkowych. Zwrot z transakcji nastąpi do 60 dni od daty zaksięgowania transakcji spełniającej warunki tej mOkazji na konto, które zostało otwarte najpóźniej. W przypadku pozostałych mOkazji oferowanych Klientom w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 2.000 zł wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku. Powyższy dokument jest dostępny na www.mBank.pl/mOkazje. Reklamacje dotyczące funkcjonowania mOkazji przyjmuje i rozpatruje mBank S.A. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania reklamacji dotyczących funkcjonowania mOkazji określa Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku i Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępny na https://www.mbank.pl/pomoc/reklamacje/. Reklamacje dotyczące gwarancji i rękojmi produktów zakupionych w ramach mOkazji Kaufland przyjmuje i rozpatruje Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  Z mOkazji możesz skorzystać do 24.07.2020 r.