Aby skorzystać z mOkazji nju mobile i otrzymać zwrot w wysokości 50 zł, należy do 31.01.2018 r. na www.njumobile.pl złożyć zamówienie na plan taryfowy nju z rachunkiem lub nju internetowy. Następnie do 31.01.2018 r. należy wypełnić formularz na https://form.mbank.pl/webforms/mokazja/logowanie.html wpisując numer zamówienia. Następnie zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych i utrzymać aktywną usługę przez 1 pełny okres rozliczeniowy. Zwrot z mOkazji nastąpi do 60 dni od upływu 1 pełnego okresu rozliczeniowego, na konto które zostało otwarte najpóźniej. Z mOkazji można skorzystać 1 raz. W przypadku pozostałych mOkazji oferowanych klientom w serwisie transakcyjnym mBanku, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 760 zł wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku. Powyższy dokument jest dostępny na www.mBank.pl/mOkazje. Z mOkazji możesz skorzystać do 31.01.2018 r.