To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

Aby skorzystać z mOkazji Płać telefonem z Google Pay i otrzymać zwrot w wysokości 1 zł za każdą transakcję (maksymalnie 20 zł), należy kartą debetową lub kredytową dodaną do Google Pay wykonać transakcję zbliżeniową telefonem w dowolnym sklepie stacjonarnym umożliwiającym płatności zbliżeniowe. Maksymalna wartość pojedynczego zwrotu wynosi 1 zł. Maksymalna, całkowita suma zwrotów dla tej mOkazji wynosi 20 zł. Z mOkazji można skorzystać wielokrotnie, aż do wykorzystania maksymalnej sumy zwrotów wskazanej dla tej mOkazji. Zwrot z mOkazji nastąpi do 60 dni od daty zaksięgowania ostatniej transakcji spełniającej warunki tej mOkazji na Rachunek klienta, którego jest posiadaczem i z którego została wykonana płatność za zakupy w mOkazjach.

W przypadku pozostałych mOkazji oferowanych klientom w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku w ramach promocji własnych Banku, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu pieniędzy lub wartość innych korzyści w ramach jednej transakcji płatniczej nie może przekroczyć kwoty 1000 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 1 000 zł, wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. W przypadku mOkazji oferowanych klientom w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej w ramach promocji własnych Banku połączonych z promocjami partnerów mBanku, korzyści przyznawane przez partnera mOkazji inne niż zwrot na rachunek klienta, udzielane są zgodnie z § 6 pkt.1 Regulaminu programu mOkazje. Jeśli korzyści określone w danej promocji są inne niż zwrot pieniędzy oraz przyznaje je i rozlicza bezpośrednio partner nie stosujemy limitu wartości 1000 złotych przy jednej transakcji płatniczej. Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku. Powyższy dokument jest dostępny na www.mBank.pl/mOkazje. Z mOkazji możesz skorzystać od 25.11.2020 r. do 20.12.2020 r.