Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

Aby skorzystać z mOkazji nju mobile i otrzymać zwrot w wysokości 75 zł, należy do 31.08.2018 r. na www.njumobile.pl złożyć zamówienie na plan taryfowy nju z rachunkiem lub nju internetowy. Następnie do 31.08.2018 r. należy wypełnić formularz na https://form.mbank.pl/webforms/mokazja/logowanie.html wpisując numer zamówienia. Następnie zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych i utrzymać aktywną usługę przez minimum 1 pełny okres rozliczeniowy. Zwrot z mOkazji nastąpi do 60 dni od upływu pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, na Rachunek klienta, którego jest posiadaczem i z którego została wykonana płatność za zakupy w mOkazjach. Z mOkazji można skorzystać 1 raz. W przypadku pozostałych mOkazji oferowanych klientom w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć kwoty 2 000 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 2 000 zł wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku. Powyższy dokument jest dostępny na www.mBank.pl/mOkazje. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Z mOkazji możesz skorzystać do 31.08.2018 r.