Przedstawiamy do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej ("Sprawozdanie podatkowe") zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sprawozdanie podatkowe zawiera informacje w odniesieniu do Podatkowej Grupy Kapitałowej mBank ("PGK") oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład: mBank S.A., mBank Hipoteczny S.A., mLeasing Sp. z o.o. oraz mFinanse S.A.

 

Sprawozdanie podatkowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4
pdfRaport 2020
PGK
pdfRaport 2020
mBank
pdfRaport 2020
mBank Hipoteczny
pdfRaport 2020
mLeasing
pdfRaport 2020
mFinanse
pdfReport 2020
PGK
(English version)
pdfReport 2020
mBank
(English version)
pdfReport 2020
mBank Hipoteczny
(English version)
pdfReport 2020
mLeasing
(English version)
pdfReport 2020
mFinanse
(English version)