Na tej stronie zebraliśmy najważniejsze informacje na temat wskaźników referencyjnych. Dowiesz się tu:

 • co to są wskaźniki referencyjne i do czego służą,
 • czym jest Rozporządzenie BMR i dlaczego ma znaczenie dla Twojej umowy,
 • jakie wskaźniki stosujemy w umowach,
 • gdzie znajdziesz więcej informacji o wskaźnikach,
 • z jakimi ryzykami wiąże się stosowanie wskaźników,
 • jak postępujemy w przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika przez Administratora,
 • jak zmiana wskaźnika wpływa na oprocentowanie.

Informacje na temat wskaźników referencyjnych znajdziesz również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego Związku Banków Polskich.

 
Aktualności

Trwają prace Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych mające na celu wprowadzenie wskaźnika, który zastąpi WIBOR. W skład Komitetu Sterującego pracami Grupy wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW Benchmark, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz sektora bankowego.

 

Tu przeczytasz więcej:

[!] Prace Narodowej Grupy Roboczej nie oznaczają podważenia poprawności regulacyjnej wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR. Proces wyznaczania WIBOR jest realizowany przez niezależny podmiot GPW Benchmark, który podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Komisja potwierdziła zgodność procesu określania WIBOR z wymogami prawa. KNF wydała w tej sprawie komunikat. Analogiczne stanowisko przedstawił też Komitet Stabilności Finansowej, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Brytyjski organ nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority), 3 kwietnia 2023 r., wydał decyzję, że od 1 lipca 2023 roku do 30 września 2024 roku dla tenorów 1M, 3M oraz 6M wskaźnik LIBOR USD obowiązuje tylko w formie syntetycznej.  Po tym terminie przestanie istnieć.

Przypominamy, że LIBOR USD dla tenorów ON oraz 12M wygasł 30 czerwca 2023 r.

Tu przeczytasz więcej: www.fca.org.uk

 

W umowach klientów korporacyjnych zastępujemy wskaźnik LIBOR USD (wszystkie tenory) wskaźnikiem SOFR. Zamiana następuje przy pierwszej aktualizacji stopy bazowej po 30 czerwca 2023 r.

 

W przypadku kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2024 r. naliczamy oprocentowanie w oparciu o wskaźnik syntetyczny LIBOR USD 1M lub LIBOR USD 3M. Nad późniejszym rozwiązaniem bank jeszcze pracuje.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce LIBOR.

 
Wskaźniki referencyjne

To wskaźniki (stopy procentowej, walutowe, towarowe) stosowane na rynkach finansowych, takie jak: WIBOR, LIBOR, EURIBOR czy WM Reuters Spot Rate.

 

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

 • banki wyznaczają oprocentowanie kredytów, lokat, produktów strukturyzowanych, papierów dłużnych i innych instrumentów finansowych,
 • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

 

Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

 • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
 • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
 • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych. Zmienia się ona w zależności od sytuacji ekonomicznej na rynku. Administratorzy tak dobierają metodologię liczenia swoich wskaźników, aby pomiar rynku był jak najbardziej dokładny i rzetelny, a dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.

 
Rozporządzenie BMR - najważniejsza regulacja dla wskaźników

W odpowiedzi na kryzys finansowy, Komisja Europejska opracowała nowy standard wskaźników referencyjnych i wydała Rozporządzenie BMR.

Pełna nazwa Rozporządzenia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz Rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

link do rozporządzenia

 

Rozporządzenie BMR to unijna regulacja, która określa zasady opracowywania wskaźników referencyjnych, a także wyznacza standard nadzoru nad instytucjami, które się tym zajmują.  Rozporządzenie rozróżnia kategorie wskaźników referencyjnych, wskazuje na zakres opracowywanych metodologii przez administratorów wskaźników referencyjnych oraz określa proces udzielania zezwoleń, licencji i nadzoru administratorów wskaźników referencyjnych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem BMR, abyśmy mogli stosować wskaźnik w umowach finansowych lub instrumentach finansowych, administrator wskaźnika m. in.:

 • powinien zapewnić zgodność wskaźnika z Rozporządzeniem BMR oraz przepisami wydanymi na jego podstawie,
 • musi mieć zezwolenie odpowiedniego organu, być zarejestrowanym lub korzystać z innego przepisu szczególnego pozwalającego na stosowanie wskaźnika,
 • powinien określić i w miarę potrzeby uaktualniać, właściwą metodologię wyznaczania wartości wskaźnika referencyjnego.

Wskaźnik podstawowy – wskaźnik referencyjny dotychczas stosowany w umowie. Pisząc na stronie www o wskaźniku podstawowym odwołujemy się do tego znaczenia.

Wskaźnik alternatywny – wskaźnik, który można stosować jako odniesienie (alternatywę) w celu zastąpienia wskaźnika referencyjnego, którego opracowywania zaprzestano. Pisząc na stronie www o wskaźniku alternatywnym odwołujemy się do tego znaczenia.

.

Wskaźniki referencyjne stosowane w umowach

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika

(może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

WIBOR

wskaźnik stopy procentowej

GPW Benchmark S.A.

sprawdź

przeczytaj więcej o

metodologii obliczania wskaźników

 

WIBOR

 • kluczowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia BMR,
 • używa się go jako składowej oprocentowania (np. kredytów).

 

Wskaźnik jest opracowywany i publikowany przez administratora – GPW Benchmark S.A., który jest pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Na stronie https://gpwbenchmark.pl dostępne są szczegółowe informacje dotyczące WIBOR, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR),
 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika,
 • dane kontaktowe administratora.

 

Obecnie trwają prace związane z wprowadzeniem zamiennika WIBOR. Co to dla Ciebie oznacza?

 • Jeśli teraz podpisujesz umowę kredytową z mBankiem – w Twojej umowie są już zapisy dotyczące tego, jak postąpimy, gdy WIBOR nie będzie już stosowany.
 • Dla firm i korporacji informacje o tym, jak postąpimy, gdy zniknie WIBOR znajdują się w regulaminach.
 • Jeśli w Twojej umowie nie ma takiego zapisu – otrzymasz od nas informację o aneksie do umowy. Więcej przeczytasz tu: https://www.mbank.pl/lp/aneksowanie/

 

Nad zmianą pracuje Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest wiceprezes ZBP, a w jego skład wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW Benchmark, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz sektora bankowego. 

 

Zgodnie z tzn. mapą drogową przygotowaną przez NGR, zmiana WIBOR na WIRON w dotychczasowych umowach dla klientów indywidualnych ma nastąpić w 2027 roku.

 

Warto jednak pamiętać, że regulatorzy nie zdecydowali jeszcze ostatecznie czy WIBOR zniknie z tych umów oraz jaki wskaźnik go zastąpi.   

 

Prace nie oznaczają, że WIBOR jest wadliwy. KNF oraz Komitet Stabilności Finansowej w swoich stanowiskach jasno zaprzeczyli takim spekulacjom:

 

https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80486&p_id=18

https://nbp.pl/komunikat-ksf-po-posiedzeniu-dot-nadzoru-makroostroznosciowego-nad-systemem-finansowym/

 

Więcej informacji na temat wskaźników i samej reformy WIBOR znajdziesz na stronie:

- KNF

- ZBP

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika

(może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

WIBID

Wskaźnik stopy procentowej

GPW Benchmark

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskażników

 

WIBID

Wskaźnik referencyjny w rozumieniu Rozporządzenia BMR. Wskaźnik jest opracowywany i publikowany przez administratora – GPW Benchmark S.A., pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Na stronie https://gpwbenchmark.pl dostępne są szczegółowe informacje dotyczące WIBID, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR),
 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika,
 • dane kontaktowe administratora.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika

(może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

LIBOR

wskaźnik stopy procentowej

ICE Benchmark Administration (IBA)

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii

obliczania wskaźników

 

LIBOR

 • wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia BMR,

 • używa się go jako składowej oprocentowania (np. kredytów).

Wskaźnik od 2014 r. jest opracowywany przez ICE Benchmark Administration (IBA). Wcześniej administratorem wskaźnika był BBA (British Bankers Association).

IBA opracowuje wskaźnik według samodzielnie określonej metody, pod nadzorem brytyjskiego Financial Conduct Authority (FCA).

 

Na stronie internetowej IBA dostępne są szczegółowe informacje dotyczące LIBOR, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR),
 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika.
 • dane adresowe administratora

31 grudnia 2021 zniknęły niektóre wskaźniki LIBOR. Nie będziemy mogli już ich używać, aby określać oprocentowanie udzielonych kredytów. Tę datę określił brytyjski organ nadzoru finansowego (FCA) w komunikacie z marca 2021 r. Instytucje finansowe od dawna przygotowywały się na ten moment. Od 2014r. wśród światowych uczestników rynku finansowego toczona jest dyskusja dotycząca niskiej stabilności wskaźników referencyjnych oraz ich słabej odporności na manipulacje. Wskutek przeprowadzonych rozmów, pod nadzorem odpowiednich organów nadzorczych podjęto decyzje o stopniowym i konsekwentnym wycofywaniu wskaźników z grupy LIBOR. Te wskaźniki zostały zastąpione nowymi wskaźnikami.

 

Kiedy wskaźniki LIBOR przestały być publikowane

Nazwa wskaźnika

Tenor

Data zaprzestania

LIBOR CHF

O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR EUR

O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M

z dniem 31.12. 2021 r.

LIBOR GBP

O/N, 1W, 2M, 12M

z dniem 31.12. 2021 r.

LIBOR GBP

1M, 3M, 6M

z dniem 31.03.2023 r

LIBOR JPY

S/N, 1W, 2M, 12M

z dniem 31.12. 2021 r.

LIBOR JPY

1M, 3M, 6M

z dniem 31.12.2022 r.

LIBOR USD

1W, 2M, 12M

z dniem 31.12. 2021 r.

LIBOR USD

O/N, 1M, 3M, 6M 12M,

z dniem 30.06.2023 r.

Dodatkowo 5 marca 2021 r. Financial Conduct Authority (FCA) ogłosił, że z dniem 31 grudnia 2021r. LIBOR dla jednomiesięcznych, trzymiesięcznych i sześciomiesięcznych (1M, 3M, 6M) depozytów międzybankowych w GBP oraz JPY przestają być reprezentatywne od 1 stycznia 2022 r.,  a dla depozytów w USD od 30 czerwca 2023 r.

Skróty użyte w powyższej tabeli oznaczają następujące terminy fixingowe:

 • O/N – overnight,
 • S/N – Spot Next,
 • 1W – 1 tydzień,
 • 1M – 1 miesiąc,
 • 2M – 2 miesiąc,
 • 3M – 3miesiące,
 • 6M – 6 miesięcy,
 • 12M – 12 miesięcy.

 

Co dalej?

 

Na bieżąco będziemy informować klientów  o dalszym zmianach. Zasady zastąpienia wskaźnika opisujemy zawsze w umowach lub regulaminach.

 

Dla LIBOR USD, FCA podjął decyzję o przedłużeniu funkcjonowania LIBOR USD 1M, 3M i 6M  w formie syntetycznej do 30 września 2024 roku i całkowitym wycofaniu tego wskaźnika od 1 października 2024. W tym okresie wskaźniki te mogą być wykorzystywane do naliczania oprocentowania umów kredytowych. Pracujemy nad rozwiązaniem, które opisze nasze działania w sytuacji, gdy wskaźnik nie będzie już publikowany. Skontaktujemy się w tej sprawie z klientami, których dotyczy zmiana. Do tego czasu oprocentowanie kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych będzie wyliczane na podstawie wskaźnika LIBOR USD syntetyczny dla tenorów 1M i 3M.

Dla LIBOR GBP, FCA podjął decyzję o przedłużeniu funkcjonowania LIBOR GBP 3M w formie syntetycznej. W tej formie wskaźnik jest publikowany do 31 marca 2024. W tym okresie może być on wykorzystywany do naliczania oprocentowania trwających umów kredytowych. Klienci posiadający kredyt w GBP otrzymali od banku propozycję aneksu wprowadzającego wskaźnik alternatywny, który zastąpi LIBOR GBP po ustaniu publikacji wskaźnika LIBOR GBP syntetycznego.

 

Jakie wskaźniki zastąpiły LIBOR?

Wszystkie wskaźniki alternatywne zostały wybrane, ponieważ są bardzo zbliżone do wskaźników LIBOR. Oblicza się je w podobny sposób i – tak jak LIBOR – spełniają unijne wymogi; są powszechnie używane w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Wskaźniki alternatywne są opracowywane przez licencjonowanych administratorów i nie ma planów zaprzestania ich publikacji.

W niektórych przypadkach wskaźnik podstawowy zastąpiono syntetycznym. Wskaźnik syntetyczny to dalej wskaźnik referencyjny stopy procentowej, który jest tymczasowo publikowany po dacie zaprzestania publikacji podstawowego wskaźnika. Ustanawia się je po to, by banki miały czas na aneksowanie umów opartych o dany wskaźnik referencyjny z klientami oraz by aktywnie ograniczać i wygaszać produkty oparte o dany wskaźnik.

 

Dotychczasowy wskaźnik

Nowy wskaźniki dla klientów korporacyjnych

Nowy wskaźnik dla klientów detalicznych

LIBOR USD

SOFR

syntetyczny LIBOR USD dla tenoru 1M, 3M, 6M publikowane w terminie do 30.09.2024.

LIBOR CHF

SARON

SARON Compound

LIBOR GBP

SONIA

syntetyczny LIBOR GBP dla tenoru 3M publikowany w terminie do 31.03.2024, a po tej dacie Stawka Brytyjskiego Banku Centralnego (Bank Anglii)

LIBOR JPY

TONA

Stawka Banku Centralnego Japonii

LIBOR EUR O/N

€STR

EURIBOR

 

Aby zniwelować różnice pomiędzy obecnie stosowanym wskaźnikiem podstawowym, a nowym wskaźnikiem alternatywnym zastosowaliśmy korektę. Wartości tej korekty przedstawia poniższa tabelka.

 

Wskaźnik

Tenor

Wartość korekty (%)

Kiedy bank stosuje?

Klient detaliczny

SARON Compound Rate (z poprzedniego okresu)

1M

-0,0571%

Do kredytów udzielanych konsumentom i małym firmom

3M

0,0031%

Do kredytów udzielanych konsumentom i małym firmom

EURIBOR

1M

-0,023%

Do kredytów udzielanych konsumentom i małym firmom

3M

-0,0136%

Do kredytów udzielanych konsumentom i małym firmom

Stawka Banku Centralnego Japonii

brak

- 0,35410%

Do kredytów udzielanych konsumentom

 

Klient korporacyjny

SARON

ON

-0,0551%

Do kredytów korporacyjnych

SARON stawka składana

1M

-0,0571%

Do kredytów korporacyjnych

3M

 

0,0031%

Do kredytów korporacyjnych

€STR

ON

0,0017%

Do kredytów korporacyjnych

€STR stawka składana

1M

0,0456%

Do kredytów korporacyjnych

3M

0,0962%

Do kredytów korporacyjnych

SONIA

ON

-0,0024%

Do kredytów korporacyjnych

SONIA stawka składana

1M

0,0326%

Do kredytów korporacyjnych

3M

0,1193%

Do kredytów korporacyjnych

TONA

ON

-0,01839%

Do kredytów korporacyjnych

TONA stawka składana

1M

-0,02923%

Do kredytów korporacyjnych

3M

0,00835%

Do kredytów korporacyjnych

SOFR*

ON

0,00644%

Do kredytów korporacyjnych

SOFR stawka składana*

1M

0,11448%

Do kredytów korporacyjnych

3M

0,26161%

Do kredytów korporacyjnych

 SOFR stawka składana Fallback Rate (SOFR) publikowana przez Bloomberg Index Services**

1M

0,11448%

Dla transakcji pochodnych

3M

0,26161%

Dla transakcji pochodnych

6M

0,42826%

Dla transakcji pochodnych

 

Korektę do wskaźnika SOFR dla klienta korporacyjnego zastosujemy przy zamianie wskaźnika LIBOR USD na wskaźnik SOFR przy pierwszej aktualizacji stopy bazowej po 30.06.2023 r.

Więcej na temat zasad  składania stawki i jej publikacji znajdziesz na stronie Bloomberg Index Services: https://www.bloomberg.com/professional/solution/libor-resource-center/.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika

(może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

EURIBOR

wskaźnik stopy procentowej

European Money Markets Institute (EMMI)

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

 

EURIBOR

 • wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia BMR,

 • używa się go jako składowej oprocentowania (np. kredytów)

Wskaźnik jest opracowywany przez the European Money Markets Institute (EMMI), na podstawie zezwolenia Belgijskiego Urzędu ds. Usług i Rynków Finansowych (Financial Services and Markets Authority) z 2.07.2019 r.

 

EMMI opracowuje wskaźnik według samodzielnie określonej metody pod nadzorem Belgijskiego Urzędu ds. Usług i Rynków Finansowych.

Na stronie internetowej EMMI dostępne są szczegółowe informacje dotyczące EURIBOR, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,

 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR),

 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika.

 • dane adresowe administratora

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika

(może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

PRIBOR

Wskaźnik stopy procentowej

Czech Financial Benchmark Facility s.r.o

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

 

PRIBOR

 • wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia BMR;
 • używa się go jako składowej oprocentowania (np. kredytów).

Wskaźnik jest opracowywany i publikowany przez administratora - Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. CFBF opracowuje wskaźnik według samodzielnie określonej metody pod nadzorem Czeskiego Banku Narodowego.

Na stronie CFBF https://cfbf.cz/ dostępne są szczegółowe informacje dotyczące PRIBOR, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR),
 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika,
 • dane kontaktowe do administratora.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika

(może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

STIBOR

Wskaźnik stopy procentowej

The Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF)

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

 

STIBOR

 • kluczowy wskaźnik referencyjny w rozumieniu Rozporządzenia BMR,
 • używa się go jako składowej oprocentowania (np. kredytów).

The Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) jest administratorem benchmarku, ustanowionym w celu administrowania oferowaną stopą międzybankową w Sztokholmie (STIBOR), która jest spółką zależną Financial Benchmarks Sweden (FBS). SFBF opracowuje wskaźnik według samodzielnie określonej metody pod nadzorem szwedzkiego organu nadzoru finansowego - Swedish FCA (Finansinspektionen).

Na stronie internetowej SFBF https://swfbf.se/ dostępne są szczegółowe informacje dotyczące STIBOR, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR),
 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika,
 • dane kontaktowe do administratora.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika

(może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

CIBOR

Wskaźnik stopy procentowej

Danish Financial Benchmark Facility (DFBF)

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

 

CIBOR

Wskaźnik jest opracowywany i publikowany przez administratora - Danish Financial Benchmark Facility (DFBF). DFBF opracowuje wskaźnik według samodzielnie określonej metody pod nadzorem duńskiego organu nadzoru finansowego - Finanstilsynet.

 

Na stronie internetowej DFBF https://dfbf.dk  dostępne są szczegółowe informacje dotyczące CIBOR, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR),
 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika,
 • dane kontaktowe do administratora.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika

(może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

NOWA

Wskaźnik stopy procentowej

Norges Bank

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

 

NOWA

Wskaźnik NOWA jest opracowywany i publikowany przez administratora - Norges Bank. Norweski Bank Centralny opracowuje wskaźnik według samodzielnie określonej metody pod nadzorem Norweskiego Urzędu Nadzoru Finansowego.

Na stronie https://www.norges-bank.no/ dostępne są szczegółowe informacje dotyczące wskaźnika  NOWA, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR),
 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika,
 • dane kontaktowe do administratora.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika

(może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

BUBOR

Wskaźnik stopy procentowej

Bank Centralny Węgier (MNB)

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

 

BUBOR

 • wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia BMR;
 • używa się go jako składowej oprocentowania (np. kredytów).

Wskaźnik jest opracowywany i publikowany przez administratora – Bank Centralny Węgier (MNB), który opracowuje wskaźnik za pomocą ustalonej przez siebie metody. Na stronie https://www.mnb.hu/web/en dostępne są szczegółowe dane dotyczące BUBOR, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR),
 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika,
 • dane kontaktowe do administratora.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika (może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

SARON

Jednodniowa stopa referencyjna

SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu pod nadzorem szwedzkiego Finansinspektionen (FI) – SEFI

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

 

Komisja Europejska wskazała SARON Compound jako stawkę zastępującą LIBOR CHF. Możesz o tym przeczytać w Rozporządzeniu wykonawczym 2021/1847 KE z 22.10.2021 roku:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1847&from=PL . Wskaźnik zastąpi LIBOR CHF w całej Unii Europejskiej (więcej informacji na ten temat możesz również znaleźć w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego: (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/aktualnosci?articleId=75467&p_id=18). Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. SARON Compoud z odpowiednią korektą (tzw. spreadem korygującym) zastąpi odniesienia do LIBOR CHF w umowach kredytu. Zmiana wskaźnika w umowie kredytowej nie wymaga aneksu do Twojej umowy. Wszystko nastąpi z mocy prawa, nie musisz nic robić.

SARON to:

 • wskaźnik alternatywny dla LIBOR CHF oraz
 • wskaźnik wolny od ryzyka dla wszystkich produktów i kontraktów we franku szwajcarskim.

Administratorem wskaźnika SARON jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu. Administrator opracowuje wskaźnik według własnej metody, pod nadzorem szwedzkiego Finansinspektionen (FI) – SEFI.

SARON jest jednodniową stopą referencyjną, bazującą na:

 • zabezpieczonym rynku pieniężnym,
 • danych z rynku transakcji repo rozliczanych we franku szwajcarskim.

Rynek repo jest kluczowym elementem branży finansowej; dla wielu banków centralnych (także SBN) jest narzędziem realizacji polityki pieniężnej. Dlatego charakteryzuje się dużą płynnością, wysokim stopniem uregulowania i dużą rzetelnością.

Administrator wskaźnika SIX Financial Information AG jest z państwa trzeciego, ale zatwierdzenie wskaźnika SARON uzyskał administrator z siedzibą w Unii Europejskiej – szwedzki SIX Financial Information Nordic AB. Wskaźnik zatwierdził w styczniu 2021 r. szwedzki organ nadzoru finansowego Finansinspektionen (FI) – w trybie art. 33 rozporządzenia BMR. Na tej podstawie Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wpisał SARON do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia BMR.

Szczegółowy opis wskaźnika SARON znajduje się na stronie: www.six-group.com. Dostępne są tam m.in.:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania SARON,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (dokument zgodny z art. 27 rozporządzenia BMR),
 • procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu wyznaczania wskaźnika,
 • dane kontaktowe administratora.

Więcej informacji na temat stawki SARON można znaleźć na stronie Administratora w dedykowanej zakładce SARON: https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/indices/swiss-reference-rates.html. Ryzyka wskazywane przez Administratora wskaźnika znajdują się na jego stronie internetowej oraz w Benchmark Statement Fixed Income and Money Market Benchmark Family publikowanego tam przez SIX Financial Information AG.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika (może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

SARON Compound

Wskaźnik referencyjny

SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu pod nadzorem szwedzkiego Finansinspektionen (FI) – SEFI

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

Komisja Europejska wskazała SARON Compound jako stawkę zastępującą LIBOR CHF. Możesz o tym przeczytać w Rozporządzeniu wykonawczym 2021/1847 KE z 22.10.2021 roku:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1847&from=PL .

 

SARON Compound to:

 • wskaźnik alternatywny dla LIBOR CHF;
 • wskaźnik referencyjny dla produktów i kontraktów we franku szwajcarskim;
 • wskaźnik, który nie jest stawką SARON Overnight, a jedynie opiera się na tej stawce;
 • stawka jest składana ze wskaźnika SARON Overnight;
 • w ramach banku korzystamy z jednomiesięcznego oraz trzymiesięcznego okresu odsetkowego (czyli SARON Compound 1M oraz 3M).

Kod ISIN dla stawki SARON Compound 1M to: CH0477123886

Kod ISIN dla stawki SARON Compound 3M to: CH0477123902

 

Administratorem wskaźnika SARON Compound jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu. Informacje o administratorze i o wskaźniku można znaleźć na stronie internetowej: https://www.six-group.com.  Administrator opracowuje wskaźnik według własnej metody, pod nadzorem szwedzkiego Finansinspektionen (FI) – SEFI. Zatwierdzenie wskaźnika SARON Compound 1M oraz 3M uzyskał szwedzki administrator SIX Financial Information Nordic AB w trybie art. 33 rozporządzenia BMR. Na tej podstawie Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wpisał SARON Compound do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia BMR.

 

Stosujemy zatem w mBanku:

 

 • SARON Overnight dla kredytów w rachunku,
 • SARON Compound składany, gdzie odsetki są znane na koniec okresu dla kredytów terminowych korporacyjnych,
 • SARON Compound z poprzedniego okresu dla kredytów dla konsumentów i dla małych firm.

 

 

Między stopą LIBOR CHF, a stopą składaną SARON Compound istnieje różnica wartości. Dlatego Komisja Europejska wskazała spread korygujący, czyli korektę, której zadaniem jest uwzględnienie różnicy i zminimalizowanie ekonomicznych skutków wprowadzenia wskaźnika alternatywnego.

 

 

Szczegółowy opis wskaźnika SARON Compound znajduje się na stronie administratora : www.six-group.com. Dostępne są tam m.in.:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania SARON Compound,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (dokument zgodny z art. 27 rozporządzenia BMR),
 • procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu wyznaczania wskaźnika,
 • dane kontaktowe administratora.

 

Więcej informacji na temat stawki SARON Compound można znaleźć na stronie Administratora w dedykowanej zakładce SARON Compound: https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/indices/swiss-reference-rates/saron-compound-indices.html. Ryzyka wskazywane przez Administratora wskaźnika znajdują się na jego stronie internetowej oraz w Benchmark Statement Fixed Income and Money Market Benchmark Family publikowanego tam przez SIX Financial Information AG.

Administrator wskaźnika SIX Financial Information AG jest z państwa trzeciego, ale zatwierdzenie wskaźnika SARON uzyskał administrator z siedzibą w Unii Europejskiej – szwedzki SIX Financial Information Nordic AB. Wskaźnik zatwierdził w styczniu 2021 r. szwedzki organ nadzoru finansowego Finansinspektionen (FI) – w trybie art. 33 BMR. Na tej podstawie Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wpisał SARON do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia BMR.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika (może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

€STR

Wskaźnik referencyjny stopy procentowej

Europejski Bank Centralny

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

Grupa robocza przy ECB zarekomendowała €STR (Euro Short-Term Rate) jako:

 • wskaźnik alternatywny dla LIBOR EUR O/N
 • wskaźnik wolny od ryzyka dla wszystkich produktów i kontraktów w euro.

€STR jest wskaźnikiem referencyjnym dla waluty euro. Jego administratorem jest Europejski Bank Centralny (ECB).

ECB publikuje €STR od października 2019 roku. Do obliczeń wykorzystuje sprawozdania statystyczne dotyczące rynku pieniężnego. ECB opracowuje go jako wskaźnik depozytów niezabezpieczonych.

Szczegółowy opis wskaźnika €STR znajduje się na stronie: https://www.ecb.europa.eu/services/contacts/address/Dostępne są tam m.in.:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania €STR,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (dokument zgodny z art. 27 rozporządzenia BMR),
 • procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu wyznaczania wskaźnika,
 • dane kontaktowe administratora.

Więcej informacji na temat stawki €STR można znaleźć na stronie Administratora w dedykowanej zakładce €STR: https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/eurostr_overview.en.html. Ryzyka wskazywane przez Administratora wskaźnika znajdują się na jego stronie internetowej.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika (może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

SOFR

Wskaźnik referencyjny stopy procentowej

Bank Rezerwy Federalnej Nowego Jorku („Fed”)

sprawdź 

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

Grupa robocza przy Zarządzie Rezerwy Federalnej zarekomendowała wskaźnik SOFR (Secured Overnight Financing Rate)  jako:

 • wskaźnik alternatywny dla LIBOR USD,
 • wskaźnik wolny od ryzyka dla wszystkich produktów i kontraktów w dolarze amerykańskim.

SOFR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej dla dolara amerykańskiego.

 

Administratorem wskaźnika SOFR jest Bank Rezerwy Federalnej Nowego Jorku („Fed”). Administrator opracowuje wskaźnik według własnej metody, pod nadzorem amerykańskiej Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej.

SOFR jest oparty o jednodniowe depozyty zabezpieczone amerykańskimi skarbowymi papierami wartościowymi na rynku transakcji repo. Cechuje go znacznie większa odporność na warunki rynkowe niż LIBOR, dzięki innej metodzie obliczania oraz płynności rynku odniesienia.

W efekcie wskaźnik jest przejrzysty, reprezentatywny dla rynku i chroniony przez próbami manipulacji. Nie ma także ryzyka zaprzestania jego publikacji. Wolumen transakcji na rynku transakcji repo amerykańskiego skarbu państwa wynosi ok. 1 biliona dolarów dziennie, czyli znacznie więcej niż na jakimkolwiek innym amerykańskim rynku pieniężnym.

Szczegółowy opis wskaźnika SOFR znajduje się na stronie: www.newyorkfed.org. Dostępne są tam m.in.:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania SOFR,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (dokument zgodny z art. 27 rozporządzenia BMR),
 • procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu wyznaczania wskaźnika,
 • dane kontaktowe administratora.

Więcej informacji na temat stawki SOFR można znaleźć na stronie Administratora w dedykowanej zakładce SOFR: https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr-averages-and-index. Ryzyka wskazywane przez Administratora wskaźnika znajdują się na jego stronie internetowej oraz w witrynie Additional Information about Reference Rates Administrated by the New York Fed, prowadzonej przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku (FED).

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika (może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

SONIA

Wskaźnik referencyjny stopy procentowej

Bank Anglii

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

Grupa robocza przy Banku Anglii zarekomendowała wskaźnik SONIA (Sterling Overnight Invex Average) jako:

 • wskaźnik alternatywny dla LIBOR GBP,
 • wskaźnik wolny od ryzyka dla wszystkich produktów i kontraktów w funcie szterlingu.

SONIA (Sterling Overnight Invex Average) jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej dla funta szterlinga. Oblicza go i publikuje Bank Anglii. SONIA jest oparty na rzeczywistych transakcjach i odzwierciedla średnią stóp procentowych, które banki płacą za pożyczanie funtów szterlingów na jedną dobę od innych instytucji finansowych i innych inwestorów instytucjonalnych.

Szczegółowy opis wskaźnika SONIA znajduje się na stronie: www.bankofengland.co.uk.  Dostępne są tam m.in.:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania SONIA,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (dokument zgodny z art. 27 rozporządzenia BMR),
 • procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu wyznaczania wskaźnika,
 • dane kontaktowe administratora.

Więcej informacji na temat stawki SONIA można znaleźć na stronie Administratora w dedykowanej zakładce SONIA: https://www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark/sonia-key-features-and-policies. Ryzyka wskazywane przez Administratora wskaźnika znajdują się na jego stronie internetowej oraz w linku powyżej zawierającym bezpośrednie odesłanie do informacji o wskaźniku.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika (może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

TONA

Wskaźnik referencyjny stopy procentowej

Bank Japonii

sprawdź

przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

TONA (Tokyo Overnight Average Rate) jest wskaźnikiem alternatywnym dla JPY LIBOR. Podmioty rynku finansowego mogą samodzielnie decydować, czy chcą stosować TONA czy TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate).

TONA jest stopą wolną od ryzyka opartą na niezabezpieczonej stop ie overnight call. Jego administratorem jest Bank Japonii.

Szczegółowy opis wskaźnika TONA znajduje się na stronie: https://www.boj.or.jp/en/index.htm/  Dostępne są tam m.in.:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania TONA,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (dokument zgodny z art. 27 rozporządzenia BMR),
 • procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu wyznaczania wskaźnika,
 • dane kontaktowe administratora.

Więcej informacji na temat stawki TONA można znaleźć na stronie Administratora w dedykowanej zakładce TONA: https://www.boj.or.jp/en/finsys/libor/index.htm/. Ryzyka wskazywane przez Administratora wskaźnika znajdują się na jego stronie internetowej.

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika

(może się zmienić)

Strona internetowa

Metodologia obliczania wskaźnika

WIRON

Wskaźnik stopy procentowej

GPW Benchmark S.A.

sprawdź

Przeczytaj więcej o metodologii obliczania wskaźników

 

WIRON

 • wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia BMR,
 • używa się go jako składowej oprocentowania (np. kredytów).

 

Wskaźnik jest opracowywany i publikowany przez administratora – GPW Benchmark S.A., który jest pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Na stronie https://gpwbenchmark.pl dostępne są szczegółowe informacje dotyczące WIRON, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR),
 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika,
 • dane kontaktowe administratora.

 

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w dniu 13 lutego 2023 r., że wskaźnik WIRON stał się wskaźnikiem stopy procentowej.   

 

Więcej informacji na temat WIRON i reformy znajdziesz na stronie:

- GPW Benchmark

- KNF

- ZBP

Pytania i odpowiedzi dotyczące wskaźników referencyjnych

 •  

  Ryzyka związane ze wskaźnikami

  • Ogólne ryzyka dotyczące wskaźników referencyjnych

   Stosowanie wskaźników referencyjnych wiąże się z ryzykami ogólnymi oraz specyficznymi dla danego wskaźnika. Ogólne ryzyka dotyczą przede wszystkim tego, że:

   • administrator może – z przyczyn regulacyjnych lub biznesowych – zmienić wskaźnik referencyjny lub metodologię jego wyznaczania,
   • administrator zdecyduje, że przestaje opracowywać dany wskaźnik albo odpowiedni organ wycofa administratorowi zezwolenie na opracowywanie danego wskaźnika,
   • wskaźnik referencyjny może przestać być reprezentatywny dla danego rynku lub realiów gospodarczych. Dotyczy to np. sytuacji, gdy podmioty, które przekazują dane niezbędne do opracowywania danego wskaźnika referencyjnego, przestają to robić,
   • odpowiedni organ nadzoru zdecyduje, że wskaźnik referencyjny przestał wiarygodnie mierzyć dany rynek bazowy (potwierdza to oświadczenie administratora lub organu nadzoru),
   • administrator może przestać publikować lub opracowywać dany wskaźnik (w całości lub w części np. wskaźnik dla pewnego tenoru, okresu), a odpowiednie wskaźniki alternatywne mogą nie zostać wyznaczone,
   • może istnieć uzasadniona potrzeba zmiany umów finansowych lub instrumentów finansowych, aby odwołać się w nich do stóp wolnych od ryzyka.

    

   Przykład

   Administrator może zaprzestać opracowywania wskaźnika w całości – wtedy np. WIBOR przestałby istnieć. Jeśli jednak decyzja administratora dotyczyłaby tylko konkretnego tenoru, to WIBOR jako wskaźnik referencyjny nadal będzie istnieć, ale zniknie np. wskaźnik WIBOR 3M.

    

   Ryzyko zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego

   Podmiot, który opracowuje dany wskaźnik referencyjny, może wprowadzić zmiany w przyjętej metodzie opracowywania wskaźnika. Obowiązują go zasady opisane w dokumentacji, która dotyczy wskaźnika referencyjnego. Dokumentację administrator publikuje na swojej stronie internetowej.

   Zmianę metody opracowywania wskaźnika poprzedzają zwyczajowo konsultacje publiczne. W trakcie konsultacji administrator określa zakres proponowanej zmiany oraz jej uzasadnienie.

   Administrator może uzasadnić zmianę metody tym, że musi ją dostosować do:

   • wymogów rozporządzenia BMR,
   • wytycznych organu nadzoru lub
   • rekomendacji jednostki nadzorczej.

    

   Jeśli administrator zmieni przyjętą metodologię, może zmienić się także wartość wskaźnika. Wzrost lub obniżenie wartości wskaźnika może wtedy wpłynąć na:

   • wartość wzajemnych świadczeń wynikających z umowy,
   • wycenę instrumentów lub produktów finansowych.

    

   Jeśli administrator zmieni – zgodnie z rozporządzeniem BMR – metodę opracowywania lub definicję wskaźnika, albo wprowadzi inną istotną modyfikację wskaźnika, nie będzie to traktowane jako zmiana umowy. Dotyczy to także sytuacji, gdy administrator zmieni wartość wskaźnika referencyjnego.

    

   Ryzyko zaprzestania przez administratora opracowywania wskaźnika referencyjnego (trwale lub na jakiś czas)

   Administrator może zdecydować, że przestaje publikować wskaźnik. Procedura trwałego zaprzestania publikacji takich wskaźników, jak WIBOR, LIBOR czy EURIBOR, jest ściśle określona. Uczestniczy w niej także organ nadzoru. Administrator opisuje ją w dokumentacji wskaźnika, którą publikuje na swojej stronie internetowej.

   Administrator może zdecydować, że przestaje opracowywać wskaźnik referencyjny:

   • z przyczyn biznesowych lub
   • jeśli uzna, że dane, które wykorzystuje do opracowywania wskaźnika, nie są reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych, które ten wskaźnik mierzy.

   Przed taką decyzją administrator zazwyczaj przeprowadza konsultacje publiczne. Trwają one najczęściej kilka miesięcy. W tym czasie administrator określa m.in. datę, od której zamierza zaprzestać opracowywać wskaźnik.

   Może także zdarzyć się, że administrator przez jakiś czas – nawet i jeden dzień – nie będzie w stanie wyznaczyć wartości wskaźnika. Na przykład administrator nie wyznaczy wartości wskaźnika, jeśli w danym dniu nie otrzyma wystarczającej liczby niezbędnych danych.

   Ważne!

   Jeśli administrator trwale lub czasowo przestanie opracowywać wskaźnik, nie będziemy mogli użyć tego wskaźnika do ustalenia wartości wzajemnych świadczeń, które wynikają z umowy. Zastąpimy wtedy wskaźnik referencyjny innym – w sposób opisany w umowie.

   Specyficzne ryzyka dotyczące np. wskaźników WIBOR i WIBID

   Ryzyka związane ze stosowaniem wskaźników WIBID i WIBOR, to na przykład:

   • rezygnacja z dwustronności stawek, czyli zawieszenie publikacji WIBID,
   • istotna zmiana metody opracowywania wskaźnika referencyjnego,
   • zaprzestanie opracowywania wybranego okresu wskaźnika WIBOR, np. WIBOR 6M.

   mBank definiuje istotną zmianę wskaźnika referencyjnego w taki sam sposób, w jaki definiuje ją Administrator tego wskaźnika. Przykładowo, dla WIBOR definicja istotnej zmiany wskaźnika odnosi się wprost do definicji, jaką w tym zakresie przyjął GPW Benchmark (Administrator wskaźnika WIBOR) - https://gpwbenchmark.pl/pub/BENCHMARK/files/WIBID_WIBOR/new/Procedura_przegladu_zmiany_metod_29.10.2020.pdf .

 •  

  Skutki wystąpienia ryzyka związanego ze wskaźnikiem

  • administrator zrezygnuje  
   z opracowywania wskaźnika

   Najczęstsze przyczyny to:

   1)      Względy biznesowe,

   2)      Problem z reprezentatywnością danych (z analiz administratora wynika, że dane, na których bazuje wskaźnik, nie są już reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych).

    

   administrator może nie wyznaczyć wskaźnika

   Może zdarzyć się, że administrator nie będzie w stanie wyznaczyć wartości wskaźnika. W danym dniu może np. nie otrzymać wystarczającej ilości danych, aby wyliczyć wartość wskaźnika.

   brak wskaźnika

   1)      Nie możemy stosować wskaźnika, aby ustalić wartość wzajemnych świadczeń.

   2)      Stosujemy postanowienia umowne lub bezwzględnie obowiązuje przepisy prawa.
   a w konsekwencji:

   3)      Wskazujemy wskaźnik alternatywny, który będziemy stosować.

   4)      Jeśli zastosujemy wskaźnik alternatywny, możemy go skorygować zgodnie z umową lub mającymi zastosowanie przepisami prawa.

   korekta wskaźnika

   1)      Gdy wskaźnik dotychczasowy trwale znika i wprowadzamy wskaźnik alternatywny, korektę, którą dodamy do wskaźnika alternatywnego, ustalamy raz. Stosujemy ją przez cały czas, gdy korzystamy z danego wskaźnika alternatywnego.

   2)      Korekta może mieć wartość dodatnią, ujemną bądź zerową.

   3)      Korektę możemy też wyznaczyć na podstawie określonego działania arytmetycznego.

   4)       Korektę możemy też stosować przy okresowym braku publikacji wskaźnika - zastąpimy wtedy wskaźnik wskaźnikiem alternatywnym w dniu, w którym nie opublikowano wskaźnika.

   dlaczego stosujemy korektę

   Korektę stosuje się, aby ograniczyć ekonomiczne skutki zastąpienia dotychczasowego wskaźnika. Nie jesteśmy jednak w stanie oszacować, jak ta zmiana wpłynie na wartość zobowiązań. Np. w kredytach hipotecznych zastosowanie wskaźnika alternatywnego może spowodować wzrost lub spadek oprocentowania, a więc także wzrost lub obniżenie raty kredytu.

    

   Korektę może też wyznaczyć podmiot zewnętrzny (np. organ nadzoru), na co nie mamy wpływu.

   papiery dłużne 
   szczegółowe zasady

   1)      To, jak stosujemy wskaźnik alternatywny, wraz z korektą, regulują (lub będą regulować) warunki emisji papierów dłużnych.

   2)      Efektem zastąpienia wskaźnika może być korekta rozliczeń między emitentem papierów wartościowych a posiadaczami papierów dłużnych.

    

 •  

  Jak zastępujemy wskaźnik?

  • Zasady zastąpienia wskaźnika opisujemy zawsze w umowach lub regulaminach. Tam powinieneś w pierwszej kolejności szukać informacji, jeśli jesteś klientem mBanku.

   Proces zastąpienia jest wieloetapowy, uwzględniamy w nim, czy i jaki wskaźnik alternatywny możemy zastosować. Sprawdzamy np. co wskazuje organ nadzoru, bank centralny, administrator lub kontrahent centralny.

    

   Wskaźnikiem alternatywnym może być również stopa referencyjna banku centralnego, zależnie od waluty zobowiązania:

   • dla PLN – stopa referencyjna NBP,
   • dla EUR - deposit facility rate, Europejskiego Banku Centralnego,
   • dla CHF - SNB policy rate, Szwajcarskiego Banku Narodowego,
   • dla USD – górna granica zakresu Federal funds rate, Systemu Rezerwy Federalnej USA,
   • dla GBP - Bank of England base rate, Banku Anglii,
   • dla JPY - Bank of Japan basic loan rate, Banku Japonii,
   • dla CZK - two-week repo rate, Narodowego Banku Czeskiego.
 •  

  Jaka jest zasada ustalania korekty?

  • Zasady zastąpienia wskaźnika opisujemy zawsze w umowach lub regulaminach. Tam powinieneś w pierwszej kolejności szukać informacji, jeśli jesteś klientem mBanku.

    

   Korekta – wartość lub działanie, które stosujemy, aby ograniczyć ekonomiczne skutki zastąpienia wskaźnika podstawowego wskaźnikiem alternatywnym. Korekta może:

   • być wartością dodatnią, ujemną, zerową,

   • być określona wzorem lub metodą obliczenia np. poprzez składanie czy kapitalizowanie dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki,

   • obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem wskaźnika.

    

   !Zobacz przykład ustalania korekty opartej o medianę różnic!

   Jeśli zgodnie z postanowieniami Twojej umowy, korekta będzie równa medianie różnic między dotychczas obowiązującym wskaźnikiem a wskaźnikiem alternatywnym za okres np. 24 miesięcy, wówczas obliczymy różnicę między dotychczasowym wskaźnikiem, a wskaźnikiem alternatywnym za ten okres przed dniem, w którym wskaźnik alternatywny zastępuje dotychczasowy wskaźnik (lub krótszy, jeśli wskaźnik lub wskaźnik alternatywny publikowano krócej). Weźmiemy wartości z każdego dnia z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno dotychczasowy wskaźnik, jak i wskaźnik alternatywny. Potem ułożymy różnice w kolejności od najniższej do najwyższej.

   Jeśli liczba różnic jest:

   - nieparzysta – medianą jest środkowa różnica,

   - parzysta – medianą jest średnia arytmetyczna dwóch środkowych różnic.

    

   W przykładzie pokazujemy nasze kolejne kroki, jeśli proces wyznaczania wskaźnika alternatywnego, zgodnie z zapisami umowy, zakończy się tym, że zastosujemy stopę referencyjną NBP i korektę liczymy jako medianę różnic z danego okresu między wskaźnikiem dotychczasowym a wskaźnikiem alternatywnym.

    

   Założenia - (hipotetyczne na cele przykładu)

   31.08.2020 – wskaźnik WIBOR 3M opublikowano po raz ostatni. Jego wartość wyniosła wtedy 0,23%

   01.09.2020 - wskaźnik WIBOR 3M przestaje być trwale publikowany. Wartość stopy referencyjnej NBP w tym dniu to 0,1%.

    

   Co robimy?

   1) Przyjmujemy, że wartość wskaźnika alternatywnego to 0,1%.

   2) Korygujemy wskaźnik alternatywny o medianę różnic między dotychczas obowiązującym wskaźnikiem a wskaźnikiem alternatywnym.

    

   Wykres 1 przedstawia różnicę między wskaźnikiem WIBOR 3M i stopą referencyjną NBP w okresie 31.08.2018-31.08.2020 r.

    

   Wykres 1

   Tabela 1

  • 3) Różnice między wskaźnikiem i wskaźnikiem alternatywnym (łącznie 527 obserwacji) ustawiliśmy od najniższej do najwyższej. Wszystkie wartości zamieściliśmy w tabeli.

   4) Mediana w naszym przykładzie to 264. obserwacja. Jej wartość to 0,22%.

   5) Korektę 0,22% dodajemy do wskaźnika alternatywnego. Ostatecznie wartość nowego wskaźnika to 0,32% (0,1% + 0,22% = 0,32%).

    

   !Zobacz przykład ustalania korekty opartej o średnią arytmetyczną różnic!

   Korektę ustalamy raz i nie zmienia się ona przez cały czas, w którym stosujemy wskaźnik alternatywny. Jest ona średnią arytmetyczną różnic z badanego okresu.

   Aby ustalić średnią różnic:

   • Przyjmujemy jako badany okres 182 dni przed pierwszym dniem, w którym:
    • wskaźnik podstawowy przestanie być publikowany;
    • wskaźnik podstawowy przestanie być reprezentatywny zgodnie z oświadczeniem administratora lub organu nadzoru nad administratorem;
    • zgodnie z prawem nie możemy stosować wskaźnika podstawowego w umowie;

   Jeśli wystąpi więcej niż jedno z tych zdarzeń, różnicę liczymy od tego zdarzenia, które wystąpi jako pierwsze. 

   • Obliczamy różnicę między wskaźnikiem podstawowym a wskaźnikiem alternatywnym, osobno dla każdego dnia, w którym był publikowany zarówno wskaźnik podstawowy, jak i wskaźnik alternatywny;
   • Dodajemy różnice do siebie i tak uzyskany wynik dzielimy przez liczbę dni z publikacjami obu wskaźników z badanego okresu.

    

   W przykładzie pokazujemy kolejne kroki, jeśli proces wyznaczania wskaźnika alternatywnego dla EUR, zgodnie z zapisami umowy zakończy się tym, że zastosujemy 3M EURIBOR zamiast dotychczasowego wskaźnika 3M LIBOR EUR.

    

   Założenia (hipotetyczne na cele przykładu):

   16.07.2021 – wskaźnik 3M LIBOR EUR opublikowano po raz ostatni. Jego wartość wyniosła wtedy -0,555%

   19.07.2021 - wskaźnik 3M LIBOR EUR przestaje być trwale publikowany. Wartość wskaźnika 3M EURIBOR w tym dniu to -0,548%

    

   Co robimy?

   1) Przyjmujemy, że wartość wskaźnika alternatywnego to -0,548%.

   2) Korygujemy wskaźnik alternatywny o średnią arytmetyczną za okres 182 dni z różnic między wskaźnikiem podstawowym a wskaźnikiem alternatywnym, osobno dla każdego dnia w którym był publikowany zarówno wskaźnik podstawowy, jak i wskaźnik alternatywny.

    

   Wykres i tabela przedstawia różnicę między wskaźnikiem 3M LIBOR EUR i wskaźnikiem 3M EURIBOR w okresie 15.01.2021-16.07.2021 r (182 dni).

  • 3) Średnia arytmetyczna w naszym przykładzie wynosi -0,00665.

   4) W związku z tym, że wskaźnik alternatywny jest publikowany do trzech miejsc po przecinku, naszą korektę również zaokrąglamy do trzech miejsc po przecinku (-0,007%) i dodajemy do wskaźnika alternatywnego.

   5) Ostatecznie wartość nowego wskaźnika to -0,555% ((-0,548%) + (-0,007%) = -0,555%)).

 •  

  Jak zmiana wskaźnika wpływa na Twoje produkty?

  • Ryzykiem stopy procentowej objęte są wszystkie produkty ze zmienną stopą procentową. Dotyczy to przede wszystkim kredytów złotowych i walutowych. Na oprocentowanie kredytu składają się:

   • wskaźnik stopy procentowej (np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR) - jego wartość sprawdzamy w dniu wskazanym w umowie oraz
   • marża banku, czyli wartość określona w umowie.

    

   Kwota odsetek może być pobierana w okresach 1- miesięcznych, 3- miesięcznych lub 6 – miesięcznych. Częstotliwość zmiany wartości wskaźnika jest zgodna z tenorem wskaźnika (np. jeśli w umowie oprocentowanie bazuje na WIBOR 1M, to zmiana wartości wskaźnika występuje co miesiąc, jeśli WIBOR 3M, to co 3 miesiące, itd.).

 •  

  Jak zmiana wskaźnika (stopy procentowej) wpływa na oprocentowanie Twojego kredytu?

  • Wszystkie kredyty ze zmienną stopą procentową wiążą się z ryzykiem jej zmiany. Wzrost (spadek) tego wskaźnika wpłynie na wzrost (spadek) wysokości części odsetkowej Twojej raty.

    

   Przykład

   Masz kredyt, którego oprocentowanie wynosi 2,23%. Na oprocentowanie składają się wskaźnik w wysokości 0,23% oraz marża 2%.

   Jeśli wskaźnik wzrośnie o 0,5 punktu procentowego - do poziomu 0,73% - oprocentowanie Twojego kredytu wzrośnie o 0,5 punktu procentowego i wyniesie 2,73%.

 •  

  Jak zmiana wskaźnika walutowego wpływa na wartość zobowiązania walutowego?

  • Zmiana wartości wskaźnika walutowego wpływa na zmianę wartości zobowiązania denominowanego w jednej walucie po przeliczeniu na drugą walutę.

    

   Przykład

   Wartość nominalna Twojego zobowiązania: 20 000 EUR
   Wartość wskaźnika określającego relację EUR do PLN: wynosi 4,40 PLN za 1 EUR
   Wartość Twojego zobowiązania w PLN: 88 000 PLN

    

   I scenariusz: wskaźnik euro spada o 10% - do poziomu 3,96 PLN za 1 EUR.
   Wartość Twojego zobowiązania w PLN wyniesie 79 200 PLN.

    

   II scenariusz: wskaźnik euro wzrasta o 10% - do poziomu 4,84 PLN za EUR.
   Wartość Twojego zobowiązania w PLN wyniesie 96 800 PLN.

Informacje dla klientów, którzy mają produkty mBanku

Szczegółowe informacje w sprawie swojej umowy znajdziesz na stronie www.mbank.pl/aneksowanie

Jaka jest definicja korekty?

Korekta to wartość lub działanie, które zastosujemy, aby ograniczyć ekonomiczne skutki zastąpienia wskaźnika podstawowego wskaźnikiem alternatywnym. Wyliczamy ją jako medianę różnic między dotychczas obowiązującym wskaźnikiem a wskaźnikiem alternatywnym z okresu pięciu lat poprzedzających datę ogłoszenia końca publikacji (komunikat FCA z 5.03.2021 r.).

 

Co się zmieni dla klientów?

Dla naszych klientów przygotowujemy zmiany  w dokumentacji dla produktów w walutach opartych o stawkę LIBOR. Uwzględnimy w niej:

 • nowy wskaźnik referencyjny,
 • metodę konstruowania stawki terminowej (składanie),
 • odpowiednią korektę dla aktualnych kontraktów (aby ograniczyć ekonomiczne skutki zastąpienia wskaźnika LIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym).

 

Jak oblicza się wartość nowych wskaźników?

Nowe stawki są obliczane przez uprawnione podmioty. Najważniejsze różnice między sposobem obliczania stawek LIBOR i nowych stawek:

 

 

LIBOR

Nowe stawki

okres, w którym obowiązuje wyliczona stawka wskaźnika

LIBOR wyznacza się dla różnych terminów – O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M

Nowe wskaźniki referencyjne to wskaźniki typu overnight – ich wartość oblicza się codziennie na podstawie rzeczywistych transakcji rynku międzybankowego.

moment publikacji stawki

na początku danego okresu (odsetkowego) / terminu (stawka znana z góry - forward-looking rate)

z reguły po okresie, którego dotyczy dana stawka (stawka znana z dołu - backward-looking rate);

dla okresów odsetkowych dłuższych niż 1 dzień następuje np. składanie (compoundowanie) stawki.

administrator

ten sam dla wszystkich walut

różny w zależności od waluty – wskaźniki mogą mieć odmienny sposób opracowywania

 

Dla dłuższych okresów odsetkowych niż O/N (np. 3M lub 6M), banki dostosują umowy i instrumenty finansowe, w których zastosowano wskaźnik.

Banki tak dobiorą metodę przejścia na nowe wskaźniki referencyjne, aby uzyskać efekt ekonomiczny maksymalnie zbliżony do efektu zastosowania terminowych wskaźników referencyjnych. W zależności od umowy lub produktu finansowego mogą:

 • zmienić formułę ustalania odsetek oraz dzień ustalenia oprocentowania,
 • zastosować tzw. składane wskaźniki referencyjne.
 • zastosować inną formułę matematyczną.

Szczegółowe informacje w sprawie swojej umowy znajdziesz na stronie: https://www.mbank.pl/lp/firmy-wskazniki/