Od 20.11.2020 r. nowy adres siedziby mBanku i adres korespondencyjny Biura maklerskiego to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

Rodzina 500+ w mBanku

Od 01 lutego 2021 r. zasady składania wniosków za pośrednictwem mBanku dostępne są na stronie „ Rodzina 500+ w mBanku