Inne opłaty i prowizje

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 28.05.2020 r.

 
 
Inne opłaty i prowizje
 

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Hasła jednorazowe w formie SMS

0 zł

2. Papierowa lista haseł jednorazowych (lista TAN)  (obowiązuje do 14.09.2019 r.)

19 zł

3. Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci

15 zł/0 zł 

4. Zbiorcza informacja o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na terenie Polski

25 zł

5. Realizacja dyspozycji stanowiących zwolnienie od zajęcia wierzytelności pieniężnych z rachunku - za każdy wykonany przelew

4 zł

6. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) 

80 zł

7. Przygotowanie i wysłanie na życzenie Klienta formularza zmiany wzoru podpisu

25 zł

8. Powiadomienia SMS

Ilość SMSów w abonamencie 

Abonament miesięczny

SMS poza abonamentem

a) Abonament I     

0 SMSów

0 zł

0,35 zł

b) Abonament II      

20 SMSów

3 zł

0,35 zł

c) Abonament III

45 SMSów

6 zł

0,35 zł

d) Abonament IV

90 SMSów

9 zł

0,35 zł

e) Abonament V 

180 SMSów

0 zł

0,35 zł

9. Odzyskanie środków pieniężnych będących przedmiotem zlecenia płatniczego

50 zł

10. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym

30 zł

 

 
Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF