Inne opłaty i prowizje

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

 
 
Inne opłaty i prowizje
 

 

Rodzaj czynności

opłata/prowizja

hasła jednorazowe w formie SMS

0 zł

przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci:

 • dla posiadaczy mKonto Intensive

0 zł

 • dla posiadaczy pozostałych rachunków

15 zł

przygotowanie i wysłanie na życzenie klienta formularza zmiany wzoru podpisu

25 zł

powiadomienia SMS - abonament (opłata miesięczna)

 • 0 SMS-ów (abonament I)

0 zł

 • 20 SMS-ów (Abonament II)

3 zł

 • 45 SMS-ów (Abonament III)

6 zł

 • 90 SMS-ów (Abonament IV)

9 zł

 • 180 SMS-ów (Abonament V – tylko dla posiadaczy rachunku mKonto Intensive )

0 zł

powiadomienia SMS - SMS poza abonamentem

0,35 zł za każdy SMS poza abonamentem

pozostałe czynności:

 • zbiorcza informacja o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na terenie Polski

25 zł

 • realizacja dyspozycji zwolnienia od zajęcia wierzytelności pieniężnych z rachunku (za każdy wykonany przelew)

4 zł

 • przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

80 zł

 • odzyskanie pieniędzy ze zlecenia płatniczego

50 zł

 • przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym

30 zł

 
Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF