Inne opłaty i prowizje

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Lokata plus

Wysokość potrącenia z tytułu wcześniejszego zakończenia lokaty w zależności od kwartału, w którym nastąpiło wcześniejsze zakończenie lokaty:

Q - kwartał, w którym nastąpiła wypłata środków z rachunku lokaty

% - procent wypłaconych odsetek netto

1Q

2Q

3Q

4Q

5Q

6Q

7Q

8Q

9Q

10Q

Lokata plus 3 – miesięczna

60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokata plus 6 – miesięczna

60%

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokata plus 9 – miesięczna

60%

50%

40%

 

 

 

 

 

 

 

Lokata plus 12 – miesięczna

60%

50%

50%

40%

 

 

 

 

 

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF