Opłaty i prowizje dla kart kredytowych

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 28.05.2020 r.

Mastercard Gold

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej.

15 zł

(opłata miesięczna)

opłata jest pobierana i zwracana w trybie miesięcznym - opłata zostanie zwrócona jeśli wartość transakcji wyniesie 2200 zł

240 zł 

(opłata roczna)

Opłata jest zwracana w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu.

Pierwszy miesięczny zwrot opłaty nastąpi po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym w którym karta została wydana

2. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty dodatkowej.

0 zł

3. Opłata za duplikat karty

0 zł

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

0 zł

5. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych

5%, min. 10 zł

6. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych

(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

5%, min. 10 zł

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych 

5%, min. 10 zł

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych 

(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

5%, min. 10 zł

9. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego

(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)

5 zł

10. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej

5%, min. 4 zł

11. Opłata za przelew z rachunku karty w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer

0 zł

12. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego

2,5%, min. 4zł

13. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

14. Prowizja za podwyższenie limitu karty

1% kwoty podwyższenia

15. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia przeterminowanego 

8 zł

16. Opłata za wyciąg papierowy

7,5 zł

17. Awaryjna wypłata gotówki 

Równowartość 175 USD

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF