Opłaty i prowizje dla kart kredytowych

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

World EliteTM Mastercard

Rodzaj czynności

opłata/prowizja

karta główna:

 • wydanie

1 200 zł

 • nowa w miejsce zastrzeżonej

1 200 zł

opłata roczna za kartę główną (pobieramy ją  po zakończeniu każdego roku użytkowania karty):

 • dla kart, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu wysokości stopy lombardowej NB­P i wskaźnika z tej umowy

0 zł

jeśli masz tylko kartę główną i roczna wartość transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie

minimum 90 000 zł

600 zł

jeśli masz tylko kartę główną i roczna wartość transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej za ostatnie 12 miesięcy wyniesie

minimum 60 000 zł

0 zł

jeśli masz kartę główną i co najmniej jedną kartę dodatkową i

roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanymi wszystkimi kartami wydanymi do rachunku danej karty kredytowej (włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 120 000 zł

 

600 zł

jeśli masz kartę główną i co najmniej jedną kartę dodatkową i roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanymi wszystkimi kartami wydanymi do rachunku danej karty kredytowej (włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 90 000 zł

1 200 zł

w pozostałych przypadkach

 • dla kart, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu wysokości stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy (obowiązuje od 01.03.2022 r.)

1 500 zł

karta dodatkowa :

 • wydanie

600 zł

 • opłata roczna (pobieramy ją  po zakończeniu każdego roku użytkowania karty)

600 zł

 

prowizja od transakcji bezgotówkowych

0 zł

wypłata gotówki:

 • w bankomacie w Polsce

5% min. 10 zł

 • w bankomacie za granicą 

5%, min. 10 zł

 • w oddziale innego banku krajowego i za granicą   (jeśli udostępnia taką usługę)

5% min. 10 zł

przelew:

 • z rachunku karty kredytowej

7% min 6 zł

 • mTransfer

0 zł

 • do ZUS, US bądź innego organu podatkowego

3,5% min. 6 zł

Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4%

opłaty i prowizje za pozostałe czynności:

 • sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu (jeśli ma taką funkcję)

5 zł

 • wydanie duplikatu karty

0 zł

 • dobrowolne ubezpieczenie  na życie i od innych zdarzeń

0,35% x  miesięcznie od salda zadłużenia (nie mniej niż 1 zł)

 • ekspresowa wysyłka karty

25 zł

 • wyciąg papierowy

7,50 zł

 • powiadomienie o zadłużeniu przeterminowanym (e-mailem i/lub komunikat w serwisie transakcyjnym)

 

0 zł

dla kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016 r

8 zł 

dla pozostałych kart

 • Priority Pass – opłata za wejście do saloników VIP Lounge (jednorazowo za każdą osobę)

 

0 zł

posiadacz karty Priority Pass

150 zł

osoba towarzysząca

 • podwyższenie limitu karty

1% kwoty podwyższenia

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF