Opłaty i prowizje dla kart kredytowych

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 30.07.2020 r.

Visa Miles & More Premium

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce zastrzeżonej

100 zł  /300 zł  

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej

0 zł

3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej

600 zł  

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub liczba transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum:

4. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty dodatkowej

0 zł

5. Opłata za duplikat karty

0 zł

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

0 zł

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych

5%, min. 10 zł

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych

(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

5%, min. 10 zł

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych 

5%, min. 10 zł

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych 

(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

5%, min. 10 zł

11. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego

(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)

5 zł

12. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej

5%, min. 4 zł

13. Opłata za przelew z rachunku kart w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer

0 zł

14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego

2,5%. min. 4 zł

15. Ubezpieczenie  na życie i od innych zdarzeń (ubezpieczenie dobrowolne)

0,35% x  miesięcznie od salda zadłużenia (nie mniej niż 1 zł)

16. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

17. Prowizja za podwyższenie limitu karty

1% kwoty podwyższenia

18. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia przeterminowanego 

8 zł

19. Opłata za wyciąg papierowy

7,5 zł

20. Awaryjna wypłata gotówki 

Równowartość 175 USD

21. Opłata za wydanie karty zastępczej 

250 USD

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF