Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Mastercard Junior Opaska

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

opłata za wydanie lub odnowienie karty

25 zł

opłata miesięczna za kartę główną / dodatkową

0 zł

prowizja od transakcji bezgotówkowej 

0 zł

prowizja od wypłaty gotówki:

  • w bankomacie mBanku, Euronetu, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. w Polsce: :

-  100 zł lub więcej

0 zł

- mniej niż 100 zł

0 zł

  • w bankomacie Euronetu w Polsce w walucie innej niż PLN:

 

- równowartość 100 zł lub więcej

0 zł

- równowartość mniej niż 100 zł

0 zł

  • w innym bankomacie w Polsce:

 

-  100 zł lub więcej

0 zł

- mniej niż 100 zł

0 zł

  • w bankomacie za granicą 

0 zł

  • w oddziale banku krajowego i za granicą 

10 zł

  • w kasie sklepu (Mastercard cash back)

0 zł

opłaty i prowizje za pozostałe czynności:

  • prowizja za sprawdzenie salda w bankomacie (jeśli bankomat ma taką opcję)

0 zł

  • opłata za zmianę PIN (nie zrobisz tego u eksperta online)

0 zł

  • opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF