Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 30.07.2020 r.

Mastercard Junior Opaska

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty do pierwszego / drugiego i kolejnych rachunków typu eKonto

25 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową

 0 zł  

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

 0 zł 

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A.na terenie Polski: 

a) dla wypłat co najmniej 100 zł

b) dla wypłat poniżej 100 zł

 

0 zł 

0 zł 

6. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski:

a) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł

- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł 

 

 

0 zł 

0 zł 

 7. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych:

a) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

- dla wypłat co najmniej 100 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł 

 

 

0 zł 

0 zł 

 8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą  

0 zł

 9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą 

 10 zł 

10. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach 

0 zł 

11. Opłata za zmianę PIN 

0 zł 

12. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

13. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/Mastercard cash back)

0 zł 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF 

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF