Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 24.02.2021 r.

Mastercard PayPass™ do eKonta m

Rodzaj czynności 

 13 – 20 lat

21 – 24 lata

Powyżej 25 roku życia

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty do pierwszego / drugiego i kolejnych rachunków typu eKonto

 0 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)

0 zł

4 zł

4 zł

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie  minimum:

n/d

5 transakcji

350 zł

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

0 zł 0 zł/4 zł

0 zł/3 zł/10 zł

Wysokość opłaty to 0 zł, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym:
- Użytkownik karty co najmniej raz zaloguje się do aplikacji mobilnej oraz
- wartość transakcji bezgotówkowych, wykonanych przez Użytkownika karty (i nie anulowanych) dowolną: 
- kartą debetową i/lub
- kartą kredytową
z oferty dla klientów indywidualnych za ostatni miesiąc wyniesie  minimum:

n/d  n/d  

350 zł i jedno logowanie do aplikacji mobilnej

Wysokość opłaty to 3 zł, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym wartość transakcji bezgotówkowych, wykonanych przez Użytkownika karty (i nie anulowanych) dowolną: 

- kartą debetową i/lub
- kartą kredytową
z oferty dla klientów indywidualnych za ostatni miesiąc wyniesie  minimum:

n/d n/d  350 zł 
Wysokość opłaty to 10 zł, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym Użytkownik karty nie spełni warunków opisanych powyżej. n/d  n/d  nie zostały spełnione warunki zmniejszenia opłaty, które dotyczą logowania się i/lub wartości transakcji bezgotówkowych
Wysokość opłaty to 0 zł, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym ilość transakcji bezgotówkowych, wykonanych przez Użytkownika karty (i nie anulowanych) dowolną: 

- kartą debetową i/lub
- kartą kredytową
z oferty dla klientów indywidualnych za ostatni miesiąc wyniesie  minimum:

n/d  5 transakcji  

n/d

3. Opłata za zastrzeżenie karty

 0 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu

 15 zł

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

 0 zł

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski 

 

 

 

a) dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

b) dla wypłat poniżej 100 zł

0 zł

2,5 zł 

2,5 zł

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski:

dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

 

- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł

0 zł

- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł  

0 zł

2,5 zł 

2,5 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych:

dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

 

- dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł 

0 zł

2,5 zł 

2,5 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą   

0 zł

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą 

 10 zł

11. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory 
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

 

4%

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach 

0 zł

5 zł

5 zł

13. Opłata za zmianę PIN  

 0 zł

14. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

15. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/Mastercard cash back)

 0 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF