Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 30.07.2020 r.

Visa eMax

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty głównej/dodatkowej

36 zł

2. Roczna opłata za kartę główną/dodatkową

36 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu karty

0 zł

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

0 zł

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBank, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski 

0 zł

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski

3%, min. 5 zł, max. 9 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych

3%, min. 5 zł, max. 9 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą   

3%, min. 5 zł, max. 9 zł

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą 

10 zł

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach 

5 zł

12. Opłata za zmianę PIN 

0 zł

13. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

14. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa cash back)

0 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF