Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 28.05.2020 r.

Visa Foto do mKonto Multi Comfort

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej

0 zł

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową

5 zł

3. Miesięczna opłata za wizerunek karty Visa Foto

2 zł

4. Opłata za zmianę wizerunku karty Visa Foto

10 zł

5. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

6. Opłata za duplikat karty

15 zł

7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

0 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz bankomatach Santander Bank Polska S.A. 

 

- dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł 

2,5 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski

 

- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł

7 zł

- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł 

7 zł

10. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach krajowych

 

- dla wypłat co najmniej 100 zł

7 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł 

7 zł

11. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą  

7 zl

12. Prowizja od wypłaty gotówki w oddziałach banków w Polsce i za granicą 

10 zł

13. Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda)

5 zł

14. Opłata za zmianę PIN 

0 zł

15. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/Mastercard cash back)

0 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF